vinshop logo

Vi

arrow down
vinshop logo

Vi

arrow down

Tất cả

Bí quyết kinh doanh

Chân dung thành công

Câu chuyện tạp hoá

Mẹo vặt hay

Thể lệ

Tin tức khác

Feature Image Blog

Thể lệ chương trình Tích tem đổi quà

Tin tức khác


1. Tên chương trình: Tích tem đổi quà dành cho Khách hàng thân thiết

2. Thời gian áp dụng: ngày 04/10/2021 đến khi có thông báo mới nhất

3. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Khách hàng đã có tài khoản mua hàng trên Ứng dụng VinShop

4. Địa điểm áp dụng: Đối với từng loại hàng hóa, địa điểm áp dụng sẽ theo thông tin cụ thể được ghi nhận tại phần thông tin giới thiệu về hàng hóa đó trên Ứng dụng VinShop và được Công ty Cổ phần One Mount Distribution (sau đây gọi là “OMD” hoặc “VinShop”) cập nhật tại từng thời điểm

5. Nội dung chương trình: 

  • Mỗi Đơn Hàng Thành Công đặt mua các Hàng Hóa áp dụng tích tem trong Chương Trình có trị giá từ 1 triệu đồng (sau khi đã trừ đi các khoản ưu đãi, khuyến mãi khác và chưa bao gồm chi phí vận chuyển (nếu có)), Khách hàng sẽ được tích lũy tem với tỷ tích lũy là 0.3%/Giá trị Hàng Hóa áp dụng trong Chương Trình. Giá trị quy đổi 1 tem = 100 đồng.
  • Khách hàng có thể sử dụng một phần hoặc hoặc toàn bộ số tem khả dụng trong Quỹ tem để quy đổi thành Mã giảm giá và/hoặc các quà tặng, ưu đãi khác của chương trình với số lượng tem tương ứng tại mục “Tích tem đổi quà” 

6. Quyền lợi thứ hạng

a. Hạng Bạch Kim

 • Giá trị xét hạng (nâng và hạ bậc hạng): Doanh số đặt hàng từ 100tr/quý (Khách hàng là đối tác VIP được xét nâng hạng lên Bạch Kim)
 • Quyền lợi:
  • Quyền lợi đổi tem lấy các Mã giảm giá có giá trị từ 10,000đ – 500,000đ
  • Quà giữ hạng theo quy định của chương trình tại từng thời điểm
  • Các đặc quyền/CTKM/ưu đãi cho Khách hàng hạng Bạch Kim theo quy định hiện hành của VinShop và đối tác
  • Được chăm sóc bởi đội ngũ Hỗ trợ Kinh doanh riêng của VinShop khi đặt hàng hoặc giải quyết các yêu cầu liên quan đến đơn hàng
  • Hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ Ứng vốn của VinShop liên kết với Techcombank

b. Hạng Vàng

 • Giá trị xét hạng (nâng và hạ bậc hạng): Doanh số đặt hàng từ 20tr/quý
 • Quyền lợi:
  • Quyền lợi đổi tem lấy các Mã giảm giá có giá trị từ 10,000đ – 200,000đ
  • Quà tặng khi thăng hạng theo quy định của chương trình tại từng thời điểm
  • Các đặc quyền/CTKM/ưu đãi cho Khách hàng hạng Vàng theo quy định hiện hành của VinShop và đối tác
  • Được chăm sóc bởi đội ngũ Hỗ trợ Kinh doanh riêng của VinShop khi đặt hàng hoặc giải quyết các yêu cầu liên quan đến đơn hàng
  • Hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ Ứng vốn của VinShop liên kết với Techcomback

c. Hạng Bạc

 • Giá trị xét hạng: các khách hàng không đạt điều kiện được xét vào Hạng Vàng, Hạng Bạch Kim.
 • Quyền lợi:
  • Quyền lợi đổi tem lấy các Mã giảm giá có giá trị từ 10,000đ – 50,000đ
  • Hỗ trợ đặt hàng trực tuyến từ nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng VinShop
  • Hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ Ứng vốn của VinShop liên kết với Techcombank

d. Quyền lợi tham gia chương trình phiên ngang hạng:

 • Từ ngày 06/01/2022, Khách hàng có tài khoản trên ứng dụng VinShop sẽ có cơ hội được tham gia phiên ngang hạng thành viên trên ứng dụng VinShop và hạng thành viên trên ứng dụng VinID (“Chương Trình Phiên Ngang Hạng”). Các Khách hàng có mong muốn tham gia Chương Trình Phiên Ngang Hạng có thể đăng ký tham gia trên Ứng dụng VinShop thông qua việc lựa chọn đồng bộ tài khoản VinShop và tài khoản VinID của Khách hàng.
 • Chính sách Chương Trình Phiên Ngang Hạng sẽ được áp dụng và thực hiện theo thể lệ được quy định tại Chương Trình Chính sách Đặc quyền thành viên VinID – Chương trình chăm sóc Khách hàng thân thiết VinID (“Chương Trình VinID”). Khách hàng vui lòng xem chi tiết các quyền lợi, nghĩa vụ của mình được quy định trong thể lệ Chương Trình VinID được đăng tải, công bố công khai trên website https://vinid.net/.
 • Việc tham gia Chương Trình Phiên Ngang Hạng sẽ không ảnh hưởng và không làm thay đổi các quyền lợi, nghĩa vụ, hạng thành viên của Khách hàng và các nội dung khác được quy định tại Chương Trình Tích Tem Đổi Quà này.

7.  Điều khoản điều kiện

a. Về Quỹ tem VinShop

 • Quỹ thưởng tem được thể hiện dưới hình thức tem và được tích lũy, quy đổi sang voucher và quà khác
 • Quỹ thưởng tem sẽ được sử dụng sau khi tích và trong thời gian tem còn hiệu lực để: đổi thưởng sang voucher & đổi thưởng sang quà
  • Hạn sử dụng Tem: Tem hiệu lực kể từ ngày tích lũy cho đến ngày cuối cùng của tháng kế tiếp. Sau thời gian trên, Khách hàng sẽ không thể sử dụng tem hết hạn để quy đổi thành quà/Voucher trong chương trình khuyến mại
  • Tem không được chuyển đổi thành tiền mặt, không được chuyển/chuyển nhượng/thừa kế dưới mọi hình thức
  • OMD có quyền thay đổi, hủy bỏ các chính sách tại Quy định này cũng như thay đổi số lượng tem tích lũy quy đổi tại bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của OMD mà không cần thông báo cho Khách hàng
  • OMD có toàn quyền quyết định về phương thức tính tem và giá trị quy đổi tem tích lũy của Khách hàng theo chính sách của OMD tại từng thời kỳ

b. Về cơ chế tích lũy Tem: 

 • Tem được tích vào tài khoản mua hàng của Khách hàng trên Ứng dụng VinShop trong Quỹ tem tại mục “Tích tem đổi quà” trên Trang Nhập hàng dựa theo tỷ lệ như được quy định và trong vòng 24h kể từ thời điểm Khách hàng mua thành công Hàng Hóa.
 • Loại hàng hóa được ghi nhận tích lũy tem: Chi tiết hàng hóa được khuyến mại trong chương trình sẽ được thông báo tại phần thông tin của từng loại hàng hóa cụ thể trên Ứng dụng VinShop trước khi Khách hàng đặt mua hàng hóa (“sau đây gọi chung là “Hàng Hóa”)
 • Điều kiện doanh số tích lũy: Tổng giá trị Hàng Hóa đạt từ 1 triệu vnđ/đơn hàng sau khuyến mại
 • Thời hạn tích lũy doanh số: 1 tháng (từ ngày 1 đến ngày cuối tháng tích lũy)
 • Tỷ lệ Tích lũy: 0.3%/Giá trị mua Hàng Hóa
 • VinShop chỉ ghi nhận tích lũy đối với các Đơn Hàng Thành Công (đơn hàng đã được giao thành công tới Khách hàng và được cập nhật trạng thái “hoàn thành” và/hoặc “thành công” trên hệ thống của Ứng dụng VinShop)
 • Đối với các Đơn Hàng Thành Công được đặt bởi Khách hàng trên Ứng dụng VinShop nhưng Khách hàng không phải là người nhận hóa đơn mua hàng, Khách hàng vẫn được tích tem theo quy định của Chương Trình.
 • Các trường hợp tích lũy khác theo quy định, chính sách của OMD tại từng thời kỳ.

c. Về cơ chế đổi tem

 • Hình thức quy đổi: Khách hàng sử dụng 1 phần tem hoặc toàn bộ tem của quỹ tem để quy đổi thành Voucher, ưu đãi khác của Chương Trình với số lượng tem tương ứng trên ứng dụng VinShop tại mục “Tích tem đổi quà” trên Trang Nhập hàng. Số lượng tem cần sử dụng để quy đổi ra quà tặng sẽ được quy định cụ thể trong phân vùng của Chương Trình trên Ứng dụng VinShop.
 • Giá trị quy đổi tem: 1 tem = 100 đồng
 • Loại quà quy đổi:

(i) Voucher mua hàng và/hoặc

(ii) Các quà tặng hiện vật, ưu đãi khác của Chương Trình được OMD quy định và hiển thị/công bố công khai trên Ứng dụng VinShop tại từng thời điểm và trong từng giai đoạn (“Chương Trình Đổi Quà Hiện Vật”). Giới hạn số lượng quà tặng, loại quà tặng, giá trị quà tặng mà Khách hàng có thể đổi được từ Tem sẽ được OMD quy định trong từng Chương Trình Đổi Quà Hiện Vật cụ thể. Khách hàng cần nhanh tay đổi tem lấy quà tặng hiện vật trước khi trước khi hết số lượng quà được quy đổi và/hoặc kết thúc Chương Trình Đổi Quà Hiện Vật (tùy thời điểm nào đến trước). Để xem chi tiết danh mục  Voucher, thông tin về quà hiện vật (bao gồm Chương Trình Đổi  Quà Hiện Vật (nếu có), số lượng quà, giá trị quà tặng) và các ưu đãi khác của Chương Trình (nếu có), Khách hàng vui lòng xem danh sách tại phân vùng của Chương Trình trên Ứng dụng VinShop

 • VinShop chỉ ghi nhận việc đổi tem và sử dụng voucher được thực hiện trên thiết bị di động của Khách hàng, đồng thời không áp dụng trên các thiết bị của nhân sự làm việc cho Công ty Cổ phần One Mount Distribution mà không phải thiết bị của chính khách hàng.

d. Về cơ chế xét hạng Thành viên

 • Kỳ xét hạng: 01 lần/quý dương lịch.
 • Ngày xét hạng: ngày đầu tiên của mỗi Quý dương lịch,
 • Thông tin xét hạng: dữ liệu được sử dụng để xét hạng sẽ căn cứ trên dữ liệu của Khách hàng phát sinh trong Quý liền trước Ngày xét hạng (đối với các tài khoản VinShop được mở mới trong thời gian diễn ra chương trình, ngày xét hạng đầu tiên là ngày Khách hàng mở thành công tài khoản trên Ứng dụng VinShop, các ngày xét hạng tiếp theo là ngày đầu tiên của mỗi quý dương lịch).
 • Trong trường hợp Khách hàng không đạt mốc doanh số tích lũy trong 03 tháng kế tiếp kể từ ngày xét hạng sẽ bị hạ bậc hạng tương ứng với giá trị xét hạng tại kỳ xét hạng tiếp theo
 • Đối với các Khách hàng là Đối tác VIP được nâng hạng lên Bạch Kim khi dừng tham gia chương trình Đối tác VIP mà doanh số tích lũy không đạt đủ điều kiện của Bạch Kim sẽ bị hạ bậc hạng dựa trên doanh số mua hàng được tích lũy của Quý trước đó (Đối tác VIP là các Khách hàng đang tham gia chương trình VIP của VinShop).

e. Về cách thức sử dụng Voucher

 • Voucher có có hạn sử dụng trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Khách Hàng nhận được Voucher trong “Quà của tôi” trên Ứng Dụng VinShop.
 • Voucher nêu trên chỉ có giá trị áp dụng đối với các giao dịch mua sắm hàng hóa mà OMD là người bán và xuất hóa đơn cho Khách hàng
 • Giá trị voucher được trừ trực tiếp vào giá trị thanh toán của đơn hàng sau khi đã áp dụng ưu đãi của các chương trình khuyến mại khác trên Ứng dụng VinShop.
 • Voucher chỉ được sử dụng cho các đơn đặt hàng có giá trị thanh toán từ 1,000,000đ trở lên (sau khi đã trừ đi ưu đãi giảm giá của các chương trình ưu đãi khác trên Ứng dụng VinShop và chưa bao gồm các chi phí khác nếu có). Mỗi Voucher có các điều kiện và điều khoản sử dụng nhất định, Khách hàng vui lòng xem chi tiết điều kiện sử dụng Voucher trong phần thông tin của Voucher.
 • VinShop không có trách nhiệm bồi hoàn voucher với các trường hợp hủy đơn hàng áp dụng voucher với lý do không chính đáng từ phía Khách hàng
 • Mỗi đơn hàng chỉ được áp dụng 01 voucher trong cùng chương trình
 • Khách hàng không bị giới hạn số lượng và số lần đổi tem khả dụng sang mã giảm giá voucher
 • Các Điều kiện và điều khoản khác được ghi nhận trên phần thông tin từng Mã giảm giá – Voucher
 • OMD có quyền thay đổi các quy định về cách thức sử dụng voucher nêu tại Mục này và/hoặc ban hành quy định về cách thức sử dụng riêng cho từng chương trình cụ thể mà không cần phải thông báo với Khách Hàng

f. Quy định về thời gian, cách thức trao quà tặng hiện vật trong Chương Trình Đổi Quà Hiện Vật (nếu có tại từng giai đoạn của Chương Trình):

 • Đối với quà tặng là hiện vật theo quy định tại mục 7 (c) của thể lệ Chương Trình, OMD sẽ gửi thông báo sau khi Khách hàng thực hiện đổi thành công từ tem ra quà hiện vật. Khách hàng có thể kiểm tra thông tin quà hiện vật mà mình đổi được tại mục “Quà của tôi” trên Ứng dụng VinShop. Căn cứ để xác định Khách hàng nhận quà hiện vật sẽ dựa trên quà tặng trong mục “Quà của tôi” trên Ứng dụng VinShop và thông tin trong hệ thống dữ liệu của OMD.
 • Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của Chương Trình Đổi Quà Hiện Vật trên Ứng dụng VinShop, OMD sẽ liên hệ với Khách hàng (thông qua email/số điện thoại/tài khoản trên Ứng dụng VinShop và/hoặc các kênh liên hệ khác giữa VinShop và Khách hàng) để xác nhận các thông tin sau: (i) Khách hàng xác nhận sẽ nhận quà tặng hiện vật trong Chương Trình và (ii) thông tin Khách hàng nhận quà bao gồm: số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy tờ tùy thân hợp lệ khác theo quy định pháp luật, địa chỉ liên hệ để OMD sử dụng để gửi quà tặng tới Khách hàng.
 • Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm Khách hàng đã đổi thành công Tem ra quà tặng hiện vật trên Ứng dụng VinShop, vì bất kỳ nguyên nhân nào từ phía Khách hàng, nếu OMD không thể liên hệ được với Khách hàng để xác nhận thông tin nhận quà theo quy định nêu trên hoặc Khách hàng từ chối nhận quà hiện vật hoặc Khách hàng không xác nhận, phản hồi các thông tin cho OMD để thực hiện thủ tục trao quà, OMD có quyền từ chối trao quà tặng hiện vật cho Khách hàng và số tem Khách hàng sử dụng để đổi quà hiện vật sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp (trừ khi có quyết định khác đi bởi OMD).
 • Quà tặng hiện vật sẽ được gửi tới Khách hàng qua đường bưu điện hoặc qua các kênh/đối tác vận chuyển khác của OMD (tới địa chỉ đã được Khách hàng xác nhận và cung cấp) trong vòng 30 ngày kể từ ngày OMD xác nhận thông tin Khách hàng nhận quà thành công. Khi nhận quà hiện vật, Khách hàng cần xuất trình bản gốc chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy tờ tuy thân khác có giá trị tương đương và xuất trình thông báo/bằng chứng ghi nhận việc đổi quà thành công trên Ứng dụng VinShop để OMD xác minh thông tin Khách hàng nhận quà hiện vật.

g. Lưu ý khác

 • Doanh số đặt hàng để xếp hạng Khách hàng tại Chương Trình này được xác định trên tổng giá trị Hàng Hóa (sau khi trừ đi các ưu đãi, khuyến mại, các khoản giảm trừ doanh số khác và chưa bao gồm chi phí vận chuyển (nếu có)) được Khách hàng mua thành công trên Ứng dụng VinShop phát sinh trong từng Kỳ xét hạng (không bao gồm các đơn hàng hoàn hủy, chưa được giao thành công và không bao gồm các hàng hóa không được áp dụng trong Chương Trình).
 • Mọi quyết định của VinShop liên quan đến chương trình, bao gồm kết quả Khách hàng nhận ưu đãi trong suốt Chương trình này là quyết định chính thức cuối cùng.
 • VinShop có quyền dừng/từ chối cung cấp/thu hồi các ưu đãi, quà tặng, tem trong chương trình (bao gồm cả các vật phẩm, quà tặng, ưu đãi đã được quy đổi từ các ưu đãi, quà tặng, tem mà Khách hàng nhận được/đã sử dụng trong chương trình) trong trường hợp (i) Khách hàng đổi, trả sản phẩm đối với đơn hàng đã được tích tem thành công/đã được ghi nhận việc hưởng ưu đãi của Khách hàng và/hoặc (ii) VinShop có bằng chứng để chứng minh rằng Khách hàng có dấu hiệu gian lận, giả mạo, lợi dụng các điều khoản của chương trình khuyến mại để trục lợi và/hoặc (iii) phát sinh các vấn đề về lỗi hệ thống, các nguyên nhân khác dẫn tới việc Khách hàng được tích tem và/hoặc được hưởng quyền lợi, ưu đãi vượt quá số lượng, giá trị được hưởng theo tỷ lệ,thể lệ của chương trình này (Sau đây gọi chung là “Các Trường Hợp Loại Trừ”). Theo đó, đối với các đơn đặt hàng trên Ứng dụng VinShop có liên quan đến Các Trường Hợp Loại Trừ, trừ trường hợp Công Ty có quyết định khác, Công Ty có quyền từ chối xác nhận đơn đặt hàng và/hoặc hủy đơn đặt hàng và/hoặc thu hồi hàng hóa (cùng các khuyến mại, ưu đãi đi kèm và/hoặc có liên quan) đối với các đơn đặt hàng đã được giao thành công thời Khách hàng. Mọi hành vi vô tình hoặc cố ý khai báo thông tin sai sự thật, sử dụng phần mềm của bất kỳ bên thứ ba nào, bất kỳ trình giả lập hoặc thiết bị khác để tác động vào hệ thống của Ứng dụng VinShop, lợi dụng các sơ hở của hệ thống để trục lợi đều bị xem là hành vi gian lận, không minh bạch.
 • Quà tặng trong chương trình khuyến mại đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân mà Khách hàng phải nộp (nếu có theo quy định pháp luật) và OMD sẽ thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân cho Khách hàng theo quy định pháp luật hiện hành căn cứ theo các thông tin số chứng minh nhân dân, căn cước công dân và/hoặc mã số thuế của Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin chứng minh nhân dân, căn cước công dân của Khách hàng cho OMD để OMD thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân cho Khách hàng.
 • Ngày làm việc được quy định tại Thể lệ này được hiểu là các ngày trong tuần từ thứ hai tới thứ sáu, không bao gồm thứ bảy, chủ nhật và/hoặc các ngày nghỉ lễ, tết khác theo quy định của pháp luật.
 • Các thông tin thắc mắc liên quan đến chương trình, Khách Hàng liên hệ trực tiếp Phụ trách bán hàng khu vực của mình hoặc liên hệ Hotline CSKH dành riêng cho Các Khách Hàng tham dự chương trình trên:
 • OMD có quyền thay đổi, điều chỉnh thể lệ chương trình phù hợp với chính sách kinh doanh, vận hành của OMD tại từng thời điểm. Theo đó, bằng việc tham gia Chương trình này và/hoặc sử dụng các ưu đãi trong Chương Trình, Khách hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình được liệt kê ở trên cùng các nội dung được sửa đổi bổ sung bởi OMD tại từng thời kỳ trong thời gian diễn ra chương trình.

Bài viết mới nhấtBài viết cùng chuyên mục

Feature Image Blog

Du lịch 30/4 1/5 ở đâu? Gợi ý 10 địa điểm chơi lễ vui hết nấc

Tin tức khác


22/04/2024


banner_ads

cate_icon

Bài viết liên quan

Du lịch 30/4 1/5 ở đâu? Gợi ý 10 địa điểm chơi lễ vui hết nấc

Tin tức khác


22/04/2024

vinshop logo

Đa dạng nguồn hàng giá tốt cho chủ tiệm tạp hóa

Công ty Cổ phần One Mount Distribution
  Location
  Tầng 3, Tòa văn phòng T26, KĐT Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  1800 646 869
  [email protected]
  Info
  GCN ĐKKD số 0109153068 cấp lần đầu ngày 08/04/2020 tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
Về chúng tôi
Đăng ký bộ công thương

Copyright © 2023 by One Mount Distribution. All rights reserved.

Copyright © 2023 by One Mount Distribution. All rights reserved.

Arrow white

Quay lại đầu trang