vinshop logo

Vi

arrow down
vinshop logo

Vi

arrow down

Tất cả

Bí quyết kinh doanh

Chân dung thành công

Câu chuyện tạp hoá

Mẹo vặt hay

Thể lệ

Tin tức khác

Feature Image Blog

Thể lệ chương trình “Tích Tem đổi quà”

Tin tức khác


Thể lệ chương trình “Tích Tem đổi quà”

Cập nhật: ngày 01/06/2022

1. Tên chương trình: Tích Tem đổi quà dành cho Khách hàng thân thiết 

2. Thời gian áp dụng: ngày 04/10/2021 đến khi có thông báo mới nhất 

3. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Khách hàng đã có tài khoản mua hàng trên Ứng dụng VinShop, nhận được thông tin về chương trình trên Ứng dụng VinShop và đáp ứng các điều kiện cụ thể (nếu có) được OMD quy định tại từng thời điểm.

4. Địa điểm áp dụng: Đối với từng loại hàng hóa, địa điểm áp dụng sẽ theo thông tin cụ thể được ghi nhận tại phần thông tin giới thiệu về hàng hóa đó trên Ứng dụng VinShop và được Công ty Cổ phần One Mount Distribution (sau đây gọi là “OMD” hoặc “VinShop”) cập nhật tại từng thời điểm. 

5. Nội dung chương trình: 

– Mỗi Đơn Hàng Thành Công đặt mua các Hàng Hóa áp dụng tích Tem trong Chương Trình có trị giá từ 1 triệu đồng (sau khi đã trừ đi các khoản ưu đãi, khuyến mãi khác và chưa bao gồm chi phí vận chuyển (nếu có)), Khách hàng sẽ được tích lũy Tem với tỷ lệ tích lũy là 0.3%/Giá trị Hàng Hóa áp dụng trong Chương Trình. Giá trị quy đổi 1 Tem = 100 đồng; và/hoặc

– Tại từng thời điểm và từng giai đoạn của Chương Trình, theo quyết định của OMD, khi tham gia từng chương trình cụ thể được OMD quy định và hiển thị/công bố công khai trên Ứng dụng VinShop và/hoặc các kênh triển khai khác, Khách hàng cũng có cơ hội tích lũy Tem với số lượng được quy định tại từng chương trình cụ thể này. Giá trị quy đổi 1  Tem = 100 đồng;

– Khách hàng có thể sử dụng một phần hoặc hoặc toàn bộ số Tem khả dụng trong Quỹ Tem để quy đổi thành các Voucher Mua Hàng và/hoặc các Voucher, quà tặng, ưu đãi khác của chương trình với số lượng Tem tương ứng tại mục “Tích Tem đổi quà”. 

6. Quyền lợi thứ hạng

a. Hạng Bạch Kim 

– Giá trị xét hạng (nâng và hạ bậc hạng): Doanh số đặt hàng từ 100 triệu đồng/quý (Khách hàng là đối tác VIP được xét nâng hạng lên Bạch Kim).

– Quyền lợi: 

+ Quyền lợi đổi Tem lấy các Voucher Mua Hàng có giá trị từ 5,000 đồng – 500,000 đồng và/hoặc Voucher Đổi Hàng Hóa; 

+ Quà giữ hạng theo quy định của chương trình tại từng thời điểm;

+ Các đặc quyền/CTKM/ưu đãi cho Khách hàng hạng Bạch Kim theo quy định hiện hành của VinShop và đối tác;

+ Được chăm sóc bởi đội ngũ Hỗ trợ Kinh doanh riêng của VinShop khi đặt hàng hoặc giải quyết các yêu cầu liên quan đến đơn hàng; và

+ Hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ Ứng vốn của VinShop liên kết với Techcombank.

b. Hạng Vàng

– Giá trị xét hạng (nâng và hạ bậc hạng): Doanh số đặt hàng từ 20 triệu đồng/quý. 

– Quyền lợi: 

+ Quyền lợi đổi Tem lấy các Voucher Mua Hàng có giá trị từ 5,000 đồng – 200,000 đồng và/hoặc Voucher Đổi Hàng Hóa; 

+ Quà tặng khi thăng hạng theo quy định của chương trình tại từng thời điểm;

+ Các đặc quyền/CTKM/ưu đãi cho Khách hàng hạng Vàng theo quy định hiện hành của VinShop và đối tác;

+ Được chăm sóc bởi đội ngũ Hỗ trợ Kinh doanh riêng của VinShop khi đặt hàng hoặc giải quyết các yêu cầu liên quan đến đơn hàng;

+ Hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ Ứng vốn của VinShop liên kết với Techcombank.

c. Hạng Bạc

– Giá trị xét hạng: các Khách hàng không đạt điều kiện được xét vào Hạng Vàng, Hạng Bạch Kim.

– Quyền lợi: 

+ Quyền lợi đổi Tem lấy các Voucher Mua Hàng có giá trị từ 5,000 đồng – 50,000 đồng và/hoặc Voucher Đổi Hàng Hóa; 

+ Hỗ trợ đặt hàng trực tuyến từ nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng VinShop; 

+ Hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ Ứng vốn của VinShop liên kết với Techcombank.

d. Quyền lợi tham gia chương trình phiên ngang hạng:

Từ ngày 06/01/2022, Khách hàng có tài khoản trên Ứng dụng VinShop sẽ có cơ hội được tham gia phiên ngang hạng thành viên trên Ứng dụng VinShop và hạng thành viên trên Ứng dụng VinID (“Chương Trình Phiên Ngang Hạng”). Các Khách hàng có mong muốn tham gia Chương Trình Phiên Ngang Hạng có thể đăng ký tham gia trên Ứng dụng VinShop thông qua việc lựa chọn đồng bộ tài khoản VinShop và tài khoản VinID của Khách hàng.

Chính sách Chương Trình Phiên Ngang Hạng sẽ được áp dụng và thực hiện theo thể lệ được quy định tại Chương Trình Chính sách Đặc quyền thành viên VinID – Chương trình chăm sóc Khách hàng thân thiết VinID (“Chương Trình VinID”). Khách hàng vui lòng xem chi tiết các quyền lợi, nghĩa vụ của mình được quy định trong thể lệ Chương Trình VinID được đăng tải, công bố công khai trên website https://vinid.net/.

Việc tham gia Chương Trình Phiên Ngang Hạng sẽ không ảnh hưởng và không làm thay đổi các quyền lợi, nghĩa vụ, hạng thành viên của Khách hàng và các nội dung khác được quy định tại Chương Trình Tích tem đổi quà này. 

7. Điều khoản điều kiện

a. Về quỹ Tem VinShop

– Quỹ thưởng Tem được thể hiện dưới hình thức Tem và được tích lũy, quy đổi sang voucher và quà khác.

– Quỹ thưởng Tem sẽ được sử dụng sau khi tích và trong thời gian Tem còn hiệu lực để: đổi thưởng sang voucher & đổi thưởng sang quà

+ Hạn sử dụng Tem: Tem có hiệu lực kể từ ngày tích lũy cho đến ngày cuối cùng của tháng kế tiếp. Sau thời gian trên, Khách hàng sẽ không thể sử dụng Tem hết hạn để quy đổi thành quà/Voucher trong chương trình khuyến mại

+ Tem không được chuyển đổi thành tiền mặt, không được chuyển/chuyển nhượng/thừa kế dưới mọi hình thức 

– OMD có quyền thay đổi, hủy bỏ các chính sách tại Quy định này cũng như thay đổi số lượng Tem tích lũy quy đổi tại bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của OMD mà không cần thông báo cho Khách hàng.

– OMD có toàn quyền quyết định về phương thức tính Tem và giá trị quy đổi Tem tích lũy của Khách hàng theo chính sách của OMD tại từng thời kỳ. 

b. Về cơ chế tích lũy tem: 

– Tem được tích vào tài khoản mua hàng của Khách hàng trên Ứng dụng VinShop trong Quỹ Tem tại mục “Tích Tem đổi quà” trên Trang Nhập hàng dựa theo tỷ lệ như được quy định và trong vòng 24h kể từ thời điểm Khách hàng mua thành công Hàng Hóa hoặc theo quy định tại từng chương trình cụ thể được OMD quy định và hiển thị/công bố công khai trên Ứng dụng VinShop và/hoặc các kênh triển khai khác.

– Loại hàng hóa được ghi nhận tích lũy Tem: Chi tiết hàng hóa được khuyến mại trong chương trình sẽ được thông báo tại phần thông tin của từng loại hàng hóa cụ thể trên Ứng dụng VinShop trước khi Khách hàng đặt mua hàng hóa (“sau đây gọi chung là “Hàng Hóa”).

– Điều kiện doanh số tích lũy: Tổng giá trị Hàng Hóa đạt từ 1 triệu đồng/đơn hàng sau khuyến mại

– Thời hạn tích lũy doanh số: 1 tháng (từ ngày 1 đến ngày cuối tháng tích lũy)

– Tỷ lệ Tích lũy: 0.3%/Giá trị mua Hàng Hóa

– VinShop chỉ ghi nhận tích lũy đối với các Đơn Hàng Thành Công (đơn hàng đã được giao thành công tới Khách hàng và được cập nhật trạng thái “hoàn thành” và/hoặc “thành công” trên hệ thống của Ứng dụng VinShop)

– Các trường hợp tích lũy khác theo quy định, chính sách của OMD tại từng thời kỳ.

c. Về cơ chế đổi Tem

– Hình thức quy đổi: Khách hàng sử dụng 1 phần Tem hoặc toàn bộ Tem của quỹ Tem để quy đổi thành Voucher, ưu đãi khác của Chương Trình với số lượng Tem tương ứng trên ứng dụng VinShop tại mục “Tích Tem đổi quà” trên Trang Nhập hàng. Số lượng Tem cần sử dụng để quy đổi ra quà tặng sẽ được quy định cụ thể trong phân vùng của Chương Trình trên Ứng dụng VinShop.

– Giá trị quy đổi Tem: 1 Tem = 100 đồng 

– Loại quà quy đổi: 

(i) Phiếu mua hàng có giá trị từ 5,000 đồng – 500,000 đồng sử dụng cho các đơn đặt hàng (gọi chung là “Voucher Mua Hàng”). Voucher Mua Hàng được OMD quy định và hiển thị/công bố công khai trên Ứng dụng VinShop và/hoặc các kênh triển khai khác tại từng thời điểm và trong từng giai đoạn. Giới hạn số lượng Voucher Mua Hàng mà Khách hàng có thể đổi được từ Tem sẽ được OMD quy định trong từng thời điểm và trong từng giai đoạn cụ thể. Khách hàng cần nhanh tay đổi Tem lấy quà Voucher Mua Hàng trước khi hết số lượng Voucher Mua Hàng được quy đổi; và/hoặc 

(ii) Mã quà tặng để đổi lấy hàng hóa trên Ứng dụng VinShop được OMD quy định và hiển thị/công bố công khai trên Ứng dụng VinShop và/hoặc các kênh triển khai khác tại từng thời điểm và trong từng giai đoạn (gọi chung là “Voucher Đổi Hàng Hóa”). Giới hạn số lượng Voucher Đổi Hàng Hóa mà Khách hàng có thể đổi được từ Tem sẽ được OMD quy định trong từng thời điểm và trong từng giai đoạn cụ thể. Khách hàng cần nhanh tay đổi Tem lấy quà tặng hiện vật trước khi hết số lượng Voucher Đổi Hàng Hóa được quy đổi; và/hoặc

(iii) Mã quà tặng để đổi lấy các quà tặng hiện vật, ưu đãi khác của Chương Trình được OMD quy định và hiển thị/công bố công khai trên Ứng dụng VinShop tại từng thời điểm và trong từng giai đoạn (“Voucher Đổi Quà Hiện Vật”). 

Giới hạn số lượng Voucher Đổi Quà Hiện Vật theo loại quà tặng, giá trị quà tặng mà Khách hàng có thể đổi được từ Tem sẽ được OMD quy định trong từng thời điểm và trong từng giai đoạn cụ thể. Khách hàng cần nhanh tay đổi Tem lấy Voucher Đổi Quà Hiện Vật trước khi trước khi hết số lượng Voucher Đổi Quà Hiện Vật được quy đổi và/hoặc kết thúc chương trình Đổi Quà Hiện Vật (tùy thời điểm nào đến trước). 

Lưu ý, để xem chi tiết danh mục Voucher, thông tin về quà hiện vật (bao gồm chương trình Đổi  Quà Hiện Vật (nếu có), số lượng quà, giá trị quà tặng) và các ưu đãi khác của Chương Trình (nếu có), Khách hàng vui lòng xem danh sách tại phân vùng của Chương Trình trên Ứng dụng VinShop.

– VinShop chỉ ghi nhận việc đổi Tem và sử dụng voucher được thực hiện trên thiết bị di động của Khách hàng, đồng thời không áp dụng trên các thiết bị của nhân sự làm việc cho Công Ty mà không phải thiết bị của chính khách hàng.

d. Về cơ chế xét hạng Thành viên

– Kỳ xét hạng: 01 lần/quý dương lịch. 

– Ngày xét hạng: ngày đầu tiên của mỗi Quý dương lịch, 

– Thông tin xét hạng: dữ liệu được sử dụng để xét hạng sẽ căn cứ trên dữ liệu của Khách hàng phát sinh trong Quý liền trước Ngày xét hạng (đối với các tài khoản VinShop được mở mới trong thời gian diễn ra chương trình, ngày xét hạng đầu tiên là ngày Khách hàng mở thành công tài khoản trên Ứng dụng VinShop, các ngày xét hạng tiếp theo là ngày đầu tiên của mỗi quý dương lịch).

– Trong trường hợp Khách hàng không đạt mốc doanh số tích lũy trong 03 tháng kế tiếp kể từ ngày xét hạng sẽ bị hạ bậc hạng tương ứng với giá trị xét hạng tại kỳ xét hạng tiếp theo

– Đối với các Khách hàng là Đối tác VIP được nâng hạng lên Bạch Kim khi dừng tham gia chương trình Đối tác VIP mà doanh số tích lũy không đạt đủ điều kiện của Bạch Kim sẽ bị hạ bậc hạng dựa trên doanh số mua hàng được tích lũy của Quý trước đó (Đối tác VIP là các Khách hàng đang tham gia chương trình VIP của VinShop).

e. Về cách thức sử dụng Voucher Mua Hàng

– Voucher Mua Hàng có có hạn sử dụng trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Khách Hàng nhận được Voucher trong “Quà của tôi” trên Ứng Dụng VinShop. 

– Voucher Mua Hàng nêu trên chỉ có giá trị áp dụng đối với các giao dịch mua sắm hàng hóa mà OMD là người bán và xuất hóa đơn cho Khách hàng.

– Giá trị voucher được trừ trực tiếp vào giá trị thanh toán của đơn hàng sau khi đã áp dụng ưu đãi của các chương trình khuyến mại khác trên Ứng dụng VinShop.

– Mỗi Voucher Mua Hàng có các điều kiện và điều khoản sử dụng nhất định, Khách hàng vui lòng xem chi tiết điều kiện sử dụng Voucher Mua Hàng trong phần thông tin của Voucher Mua Hàng bao gồm nhưng không giới hạn điều kiện về giá trị đơn đặt hàng tối thiểu (tính trên giá bán của Hàng Hóa, không bao gồm chi phí vận chuyển và trước khi áp dụng các ưu đãi, khuyến mại, chiết khấu khác) cần đáp ứng để sử dụng Voucher Mua Hàng (điều kiện về giá trị đơn đặt hàng tối thiểu này có thể khác nhau giữa các Voucher Mua Hàng). Trong trường hợp Khách hàng không đáp ứng các điều kiện về giá trị đơn đặt hàng tối thiểu để sử dụng Voucher Mua Hàng và/hoặc không đáp ứng các điều kiện điều khoản khác được thể hiện trong phần thông tin của Voucher Mua Hàng, Khách hàng sẽ không sử dụng được Voucher Mua Hàng.

– VinShop không có trách nhiệm bồi hoàn voucher với các trường hợp hủy đơn hàng áp dụng voucher với lý do không chính đáng từ phía Khách hàng.

– Mỗi đơn đặt hàng chỉ được áp dụng 01 Voucher Mua Hàng trong cùng chương trình. 

– Khách hàng không bị giới hạn số lượng và số lần đổi Tem khả dụng sang Voucher Mua Hàng. 

– Các Điều kiện và điều khoản khác được ghi nhận trên phần thông tin từng Voucher Mua Hàng.

– OMD có quyền thay đổi các quy định về cách thức sử dụng Voucher Mua Hàng nêu tại Mục này và/hoặc ban hành quy định về cách thức sử dụng riêng cho từng chương trình cụ thể mà không cần phải thông báo với Khách Hàng. 

f. Về cách thức sử dụng Voucher Đổi Hàng Hóa (nếu có, tại từng giai đoạn của Chương trình)

– Voucher Đổi Hàng Hóa có có hạn sử dụng trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày Khách Hàng nhận được Voucher trong “Quà của tôi” trên Ứng Dụng VinShop.

– Voucher Đổi Hàng Hóa nêu trên chỉ có giá trị áp dụng đối với các giao dịch mua sắm hàng hóa mà OMD là người bán và xuất hóa đơn cho Khách hàng.

– VinShop không có trách nhiệm hoàn lại Voucher Đổi Hàng Hóa với các trường hợp Khách Hàng đã sử dụng Voucher Đổi Hàng Hóa nhưng đơn hàng bị hủy, trừ trường hợp đơn hàng bị hủy theo quyết định từ VinShop hoặc quá trình giao hàng không thành công.. VinSshop sẽ hoàn lại Voucher Đổi Quà Hiện Vật trong “Quà Của Tôi”. Voucher Đổi Quà Hiện Vật sau khi hoàn có hạn sử dụng là HSD: 07 ngày.

– Trường hợp Khách hàng không sử dụng Voucher Đổi Hàng Hóa do hết hàng hóa, VinShop sẽ:

(i) gia hạn thời hạn sử dụng Voucher Đổi Hàng thêm 14 ngày (gia hạn tối đa 01 lần) để Khách hàng có thể sử dụng trong đơn đặt hàng lần tiếp theo; hoặc

(ii) hoàn trả lại số lượng Tem mà Khách hàng đã sử dụng để đổi lấy Voucher Hàng Hóa trong trường hợp:

+ Voucher Đổi Hàng Hóa đã được gia hạn thời gian sử dụng (như được quy định tại điểm (i) ở trên) nhưng Khách hàng vẫn không sử dụng được Voucher Đổi Hàng; hoặc

+ Khách hàng đề nghị hoàn trả lại Tem đã đổi lấy Voucher Hàng Hóa với điều kiện Khách hàng đã liên hệ với CSKH của VinShop (theo thông tin quy định tại Thể lệ này) và chưa sử dụng/không sử dụng được Voucher Đổi Hàng.

– Không giới hạn số lượng Voucher Đổi Hàng Hóa mà Khách hàng được áp dụng trong mỗi đơn đặt hàng. 

– Không giới hạn số lượng và số lần đổi Tem khả dụng sang Voucher Đổi Hàng Hóa. 

– Các Điều kiện và điều khoản khác được ghi nhận trên phần thông tin từng Voucher Đổi Hàng Hóa. Mỗi Voucher Mua Hàng có các điều kiện và điều khoản sử dụng nhất định, Khách hàng vui lòng xem chi tiết điều kiện sử dụng Voucher Mua Hàng trong phần thông tin của Voucher Mua Hàng.

– OMD có quyền thay đổi các quy định về cách thức sử dụng Voucher Đổi Hàng Hóa nêu tại Mục này và/hoặc ban hành quy định về cách thức sử dụng riêng cho từng chương trình cụ thể mà không cần phải thông báo với Khách Hàng. 

g. Về cách thức sử dụng Voucher Đổi Quà Hiện Vật (nếu có, tại từng giai đoạn của Chương trình)

– Voucher Đổi Quà Hiện Vật có có hạn sử dụng trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Khách Hàng nhận được Voucher trong “Quà của tôi” trên Ứng Dụng VinShop.

– Voucher Đổi Quà Hiện Vật chỉ áp dụng đối với các Quà Tặng Hiện Vật trong danh sách (nếu có, tại từng giai đoạn của chương trình) từ VinShop.

– Trường hợp Khách hàng không sử dụng Voucher Đổi Quà Hiện Vật sau khi hết hạn sử dụng, VinShop sẽ hủy Voucher Đổi Quà Hiện Vật và không hoàn lại số tem mà Khách hàng đã sử dụng để đổi Voucher Đổi Quà Hiện Vật.

– VinShop không có trách nhiệm hoàn lại Voucher Đổi Hàng Hóa với các trường hợp Khách Hàng đã sử dụng Voucher Đổi Hàng Hóa nhưng đơn hàng bị hủy, trừ trường hợp đơn hàng bị hủy theo quyết định từ VinShop hoặc quá trình giao hàng không thành công. VinShop sẽ hoàn lại Voucher Đổi Quà Hiện Vật trong “Quà Của Tôi”. Voucher Đổi Quà Hiện Vật sau khi hoàn có hạn sử dụng là 07 ngày.

– Không giới hạn số lượng Voucher Đổi Quà Hiện Vật mà Khách hàng được áp dụng trong mỗi Đơn Đặt Hàng. 

– Không giới hạn số lượng và số lần đổi Tem khả dụng sang Voucher Đổi Quà Hiện Vật. 

– Các Điều kiện và điều khoản khác được ghi nhận trên phần thông tin từng Voucher Đổi Quà Hiện Vật. Mỗi Voucher Đổi Quà Hiện Vật có các điều kiện và điều khoản sử dụng nhất định, Khách hàng vui lòng xem chi tiết điều kiện sử dụng Voucher Đổi Quà Hiện Vật trong phần thông tin của Voucher Đổi Quà Hiện Vật.

– OMD có quyền chấm dứt chương trình/loại Quà Hiện Vật khi hết tồn cho từng giai đoạn cụ thể mà không phải thông báo với Khách Hàng. 

– OMD có quyền thay đổi các quy định về cách thức sử dụng Voucher Đổi Quà Hiện Vật nêu tại Mục này và/hoặc ban hành quy định về cách thức sử dụng riêng cho từng chương trình cụ thể mà không cần phải thông báo với Khách Hàng. 

– Quà Hiện Vật sẽ được giao đến Khách Hàng cùng với đơn hàng tiếp theo được Khách Hàng đặt mua trên Ứng dụng VinShop từ chính tài khoản của Khách hàng đã dùngTem đổi đổi lấy Voucher Đổi Quà Hiện Vật.

h. Lưu ý khác

– Doanh số đặt hàng để xếp hạng Khách hàng tại Chương Trình này được xác định trên tổng giá trị Hàng Hóa (sau khi trừ đi các ưu đãi, khuyến mại, các khoản giảm trừ doanh số khác và chưa bao gồm chi phí vận chuyển (nếu có)) trong các Đơn Hàng Thành Công của Khách hàng trên Ứng dụng VinShop phát sinh trong từng Kỳ xét hạng (không bao gồm các đơn hàng hoàn hủy, chưa được giao thành công và không bao gồm các hàng hóa không được áp dụng trong Chương Trình). 

– Mọi quyết định của VinShop liên quan đến chương trình, bao gồm kết quả Khách hàng nhận ưu đãi trong suốt Chương trình này là quyết định chính thức cuối cùng.

– VinShop có quyền dừng/từ chối cung cấp/thu hồi các ưu đãi, quà tặng, Tem trong chương trình (bao gồm cả các vật phẩm, quà tặng, ưu đãi đã được quy đổi từ các ưu đãi, quà tặng, Tem mà Khách hàng nhận được/đã sử dụng trong chương trình) trong trường hợp (i) Khách hàng đổi, trả sản phẩm đối với đơn hàng đã được tích Tem thành công/đã được ghi nhận việc hưởng ưu đãi của Khách hàng và/hoặc (ii) VinShop có bằng chứng để chứng minh rằng Khách hàng có dấu hiệu gian lận, giả mạo, lợi dụng các điều khoản của chương trình khuyến mại để trục lợi và/hoặc (iii) phát sinh các vấn đề về lỗi hệ thống, các nguyên nhân khác dẫn tới việc Khách hàng được tích Tem và/hoặc được hưởng quyền lợi, ưu đãi vượt quá số lượng, giá trị được hưởng theo tỷ lệ, thể lệ của chương trình này (Sau đây gọi chung là “Các Trường Hợp Loại Trừ”). Theo đó, đối với các đơn đặt hàng trên Ứng dụng VinShop có liên quan đến Các Trường Hợp Loại Trừ, trừ trường hợp OMD có quyết định khác, OMD có quyền từ chối xác nhận đơn đặt hàng và/hoặc hủy đơn đặt hàng và/hoặc thu hồi hàng hóa (cùng các khuyến mại, ưu đãi đi kèm và/hoặc có liên quan) đối với các đơn đặt hàng đã được giao thành công thời Khách hàng. Mọi hành vi vô tình hoặc cố ý khai báo thông tin sai sự thật, sử dụng phần mềm của bất kỳ bên thứ ba nào, bất kỳ trình giả lập hoặc thiết bị khác để tác động vào hệ thống của Ứng dụng VinShop, lợi dụng các sơ hở của hệ thống để trục lợi đều bị xem là hành vi gian lận, không minh bạch.

– Quà tặng trong chương trình khuyến mại đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân mà Khách hàng phải nộp (nếu có theo quy định pháp luật) và OMD sẽ thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân cho Khách hàng theo quy định pháp luật hiện hành căn cứ theo các thông tin số chứng minh nhân dân, căn cước công dân và/hoặc mã số thuế của Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin chứng minh nhân dân, căn cước công dân của Khách hàng cho OMD để OMD thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân cho Khách hàng.

– Trường hợp một và/hoặc một số Voucher, ưu đãi khác của Chương Trình mà Khách hàng dùng Tem đổi hết số lượng như đã được OMD hiển thị/công bố công khai tại từng thời điểm và trong từng giai đoạn, Khách hàng có thể cân nhắc đổi sang các Voucher, ưu đãi khác còn số lượng.  

– Các nội dung liên quan đến việc giao Hàng Hóa, Quà Hiện Vật và các ưu đãi khác từ Chương trình này được thực hiện theo các chính sách kinh doanh, vận hành của OMD tại từng thời điểm. Bên cạnh đó, Khách hàng cần lưu lại hình ảnh/video được chụp ảnh/quay lại tại thời điểm đồng kiểm sản phẩm, quà tặng và có xác nhận của Đơn vị Vận Chuyển.

– Mọi khiếu nại, thắc mắc về chất lượng, chủng loại và/hoặc các điều kiện khác liên quan đến Quà Hiện Vật, các hàng hóa, quà tặng mà Khách hàng được nhận trong Chương trình này như đã thông báo cho Khách hàng trên Ứng dụng VinShop phải được Khách hàng thông báo cho OMD trong thời là [07 ngày] kể từ thời điểm nhận hàng thành công theo chính sách giao hàng của VinShop kèm theo bằng chứng (hình ảnh/video) thể hiện rõ các lỗi, khiếm khuyết liên quan đến Quà Hiện Vật, các hàng hóa, quà tặng khác mà Khách hàng được nhận trong Chương trình tại bước đồng kiểm. Hết thời hạn này mà OMD không nhận được thông báo của Khách hàng theo quy định trên đây thì OMD hiểu rằng Quà Hiện Vật, các hàng hóa, quà tặng mà Khách hàng được nhận trong Chương trình này được giao đã phù hợp với quy định của Chương trình. 

– Ngày làm việc được quy định tại Thể lệ này được hiểu là các ngày trong tuần từ thứ hai tới thứ sáu, không bao gồm thứ bảy, chủ nhật và/hoặc các ngày nghỉ lễ, tết khác theo quy định của pháp luật.

– Các thông tin thắc mắc liên quan đến chương trình, Khách Hàng liên hệ trực tiếp Phụ trách bán hàng khu vực của mình hoặc liên hệ Hotline CSKH dành riêng cho Các Khách Hàng tham dự chương trình trên:

+ Hotline: 1800 646 869

+ Email: [email protected]

– OMD có quyền thay đổi, điều chỉnh thể lệ chương trình phù hợp với chính sách kinh doanh, vận hành của OMD tại từng thời điểm. Theo đó, bằng việc tham gia Chương trình này và/hoặc sử dụng các ưu đãi trong Chương Trình, Khách hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình được liệt kê ở trên cùng các nội dung được sửa đổi bổ sung bởi OMD tại từng thời kỳ trong thời gian diễn ra chương trình. Khách hàng vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của Ứng dụng VinShop để nhận các thông tin, ưu đãi và tham gia chương trình.

PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH VOUCHER ĐỔI TEM TRONG CHƯƠNG TRÌNH TÍCH TEM ĐỔI QUÀ

Cập nhật ngày 7/6/2022

I. Thời gian Chương Trình Tích Tem Đổi Hàng Hóa được áp dụng: từ ngày 7/6/2022  tới hết ngày 30/6/2022 hoặc khi hết số lượng quà trong chương trình, tùy thời điểm nào đến trước.

II. Thông tin Voucher trong chương trình:

1. Phiếu mua hàng 500k

– Số lượng tem cần quy đổi: 5000 (tem),

– Giá trị: 500.000 (VNĐ)

– Số lượng Voucher trong chương trình:

+ Hạng Bạch Kim: 150

+ Hạng Vàng: 0

+ Hạng Bạc: 0

2. Phiếu mua hàng 200k

– Số lượng tem cần quy đổi: 2000 (tem),

– Giá trị: 200.000 (VNĐ)

– Số lượng Voucher trong chương trình:

+ Hạng Bạch Kim: 400

+ Hạng Vàng: 100

+ Hạng Bạc: 0

3. Phiếu mua hàng 100k

– Số lượng tem cần quy đổi: 1000 (tem),

– Giá trị: 100.000 (VNĐ)

– Số lượng Voucher trong chương trình:

+ Hạng Bạch Kim: 1000

+ Hạng Vàng: 300

+ Hạng Bạc: 0

4. Phiếu mua hàng 50k

– Số lượng tem cần quy đổi: 500 (tem),

– Giá trị: 50.000 (VNĐ)

– Số lượng Voucher trong chương trình:

+ Hạng Bạch Kim: 1500

+ Hạng Vàng: 1000

+ Hạng Bạc: 800

5. Phiếu mua hàng 30k

– Số lượng tem cần quy đổi: 300 (tem),

– Giá trị: 30.000 (VNĐ)

– Số lượng Voucher trong chương trình:

+ Hạng Bạch Kim: 1500

+ Hạng Vàng: 1200

+ Hạng Bạc: 800

6. Phiếu mua hàng 20k

– Số lượng tem cần quy đổi: 200 (tem),

– Giá trị: 20.000 (VNĐ)

– Số lượng Voucher trong chương trình:

+ Hạng Bạch Kim: 1500

+ Hạng Vàng: 1500

+ Hạng Bạc: 800

7. Phiếu mua hàng 10k

– Số lượng tem cần quy đổi: 100 (tem),

– Giá trị: 10.000 (VNĐ)

– Số lượng Voucher trong chương trình:

+ Hạng Bạch Kim: 2200

+ Hạng Vàng: 1200

+ Hạng Bạc: 1500

8. Phiếu mua hàng 5k

– Số lượng tem cần quy đổi: 50 (tem),

– Giá trị: 5.000 (VNĐ)

– Số lượng Voucher trong chương trình:

+ Hạng Bạch Kim: 1500

+ Hạng Vàng: 2000

+ Hạng Bạc: 2000

Các quy trình, quy định liên quan tới quà hàng hóa sẽ được thực hiện theo Thể Lệ Chương Trình Tích Tem Đổi Quà được đăng tải trên Ứng dụng VinShop.

PHỤ LỤC 2 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “MỖI NGÀY CÙNG VINSHOP” TRONG CHƯƠNG TRÌNH “TÍCH TEM ĐỔI QUÀ”

Cập nhật ngày 11/7/2022

1. Thông tin chương trình, điều kiện, cách thức tham gia chương trình khuyến mại

– Thời gian: Chương trình diễn ra từ 12h00’ ngày 15/07/2022 đến hết ngày 23h59’ ngày 31/8/2022

– Đối tượng và địa điểm áp dụng: Khách hàng đáp ứng điều kiện của chương trình “Tích tem đổi quà” và đã được xác thực tài khoản VinShop tại 4 quận: Cầu Giấy, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm thuộc Hà Nội.

2. Chi tiết chương trình

Trong thời gian diễn ra chương trình được quy định tại Thể lệ này, Khách hàng khi đáp ứng điều kiện sẽ có cơ hội nhận được số lượng Tem tương ứng như được quy định chi tiết dưới đây. Khách hàng sử dụng Tem được tích lũy trong chương trình này theo quy định tại Chương trình “Tích Tem đổi quà”.

2.1. Chương trình “21 ngày vòng quanh VinShop”

Khách hàng sẽ nhận được số lượng Tem tương ứng cho mỗi lần thực hiện truy cập và điểm danh hàng ngày trong mục “Có gì mới” trên Ứng dụng VinShop (mỗi ngày Khách hàng cần truy cập Ứng dụng VinShop để điểm danh). Chi tiết số Tem mà Khách hàng sẽ nhận được sau mỗi lần điểm danh của từng ngày như sau:

Ngày 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20 Ngày 7 Ngày 14 Ngày 21
5 tem 10 tem 15 tem 20 tem

Trường hợp Khách hàng bỏ lỡ điểm danh, Khách hàng sẽ quay về mốc ngày đầu tiên và phải thực hiện điểm danh theo quy định đã nêu trên để nhận lượt quay tương ứng trong chương trình.

*Lưu ý,

(i) Chương trình diễn ra từ 15/7/2022 – 31/8/2022 và được hoàn thiện trong chu kỳ 21 ngày.

(ii) Ngay sau khi  Khách hàng hoàn thành điểm danh theo quy định trên đây, Khách hàng sẽ nhận được Tem vào mục “Tích tem đổi quà” trên Ứng dụng VinShop. Đồng thời, Khách hàng có thể kiểm tra số Tem đã nhận tại mục “Lịch sử Tem” trên Ứng dụng VinShop.

2.2. Chương trình “Tương tác hay – Nhận quà ngay”

Khách hàng  sẽ nhận được một số lượng Tem nhất định khi thực hiện hành động tương tác: “Thích” và/hoặc “Theo dõi” các bài viết trên mục “Có gì mới” trên Ứng dụng VinShop và được ghi nhận trên hệ thống của VinShop. Cụ thể như sau:

STT Hành động Điều kiện Số Tem tối đa được tích/lần
1 “Thích” 1 bài viết bất kỳ trong mục “Có gì mới” trên Ứng dụng VinShop Khách hàng được tích em cho tối đa 1 lần “thích” bài viết 5 tem
2 “Theo dõi” 1 Chủ đề bất kì trong mục “Có gì mới” trên app VinShop Khách hàng được tích Tem cho tối đa 3 lần “theo dõi” Chủ đề 5 tem/lần

Ngay sau khi  Khách hàng hoàn thành hành động tương tác theo quy định trên đây, Khách hàng sẽ nhận được Tem vào mục “Tích tem đổi quà” trên Ứng dụng VinShop. Đồng thời, Khách hàng có thể kiểm tra số Tem đã nhận tại mục “Lịch sử Tem” trên Ứng dụng VinShop.


Bài viết mới nhấtBài viết cùng chuyên mục

Feature Image Blog

Du lịch 30/4 1/5 ở đâu? Gợi ý 10 địa điểm chơi lễ vui hết nấc

Tin tức khác


22/04/2024


banner_ads

cate_icon

Bài viết liên quan

Thể Lệ Chương Trình Khuyến Mại Cho Khách Hàng Nhập Sản Phẩm Bánh Quy Bơ GPR Tháng 06/2024

Thể lệ


10/06/2024

vinshop logo

Đa dạng nguồn hàng giá tốt cho chủ tiệm tạp hóa

Công ty Cổ phần One Mount Distribution
  Location
  Tầng 3, Tòa văn phòng T26, KĐT Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  1800 646 869
  [email protected]
  Info
  GCN ĐKKD số 0109153068 cấp lần đầu ngày 08/04/2020 tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
Về chúng tôi
Đăng ký bộ công thương

Copyright © 2023 by One Mount Distribution. All rights reserved.

Copyright © 2023 by One Mount Distribution. All rights reserved.

Arrow white

Quay lại đầu trang