vinshop logo

Vi

arrow down
vinshop logo

Vi

arrow down

Tất cả

Bí quyết kinh doanh

Chân dung thành công

Câu chuyện tạp hoá

Mẹo vặt hay

Thể lệ

Tin tức khác

Feature Image Blog

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “TỔNG KHO ƯU ĐÃI” CHO CHỦ CỬA HÀNG TẠP HÓA

Tin tức khác


THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “TỔNG KHO ƯU ĐÃI” 

CHO CHỦ CỬA HÀNG TẠP HÓA 

Từ  11/11/2022 – 15/01/2022

1. Địa điểm, đối tượng, thời gian áp dụng

1.1. Đối tượng áp dụng: Chủ Cửa hàng Tạp hoá đã đăng ký thành công tài khoản mua hàng trên Ứng dụng VinShop và đáp ứng điều kiện chi tiết tại Thể lệ chương trình. Sau đây gọi chung là “Khách Hàng

1.2. Thời gian áp dụng: từ 11/11/2022 đến 15/01/2022 hoặc đến khi hết ngân sách chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước.

1.3. Địa điểm áp dụng:

7 tỉnh/ thành phố bao gồm: TP. Hà Nội, T. Bắc Ninh, T. Hưng Yên, T. Bình Dương, T. Đồng Nai, T. Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh​

2. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại

2.1. Điều kiện nhận khuyến mại

 • Khách Hàng đã đăng ký thành công tài khoản mua hàng trên Ứng dụng VinShop;
 • Khách Hàng có địa chỉ theo thông tin ghi nhận trên Ứng dụng VinShop thuộc địa điểm áp dụng chương trình; và
 • Khách Hàng nhận thông báo/thông tin hiển thị về việc được nhận ưu đãi của chương trình qua Ứng dụng VinShop và/hoặc cách thức khác như được quy định tại Mục 2.3.

2.2. Chi tiết nội dung khuyến mại:

Khi đáp ứng điều kiện khuyến mại nêu tại Mục 2.1 nêu trên, Khách Hàng sẽ nhận được một/một số ưu đãi trong số các loại ưu đãi dưới đây khi thực hiện thao tác xem và nhận mã giảm giá trên ứng dụng VinShop:

a. Tặng mã giảm giá trị giá X (đồng) khi mua hàng trên Ứng dụng VinShop có giá trị đơn hàng từ Y (đồng) trở lên.

b. Tặng mã giảm giá trị giá X (đồng) khi mua hàng trên Ứng dụng VinShop có giá trị đơn hàng từ Y (đồng) trở lên và có số loại sản phẩm trên đơn hàng từ Z sản phẩm trở lên.

c. Tặng mã giảm giá trị giá X (đồng) khi mua hàng trên Ứng dụng VinShop có giá trị đơn hàng từ Y (đồng) trở lên áp dụng đối với các sản phẩm thuộc một/một số ngành hàng.

Diễn giải các ký hiệu:

 • Ký hiệu: X
  • Định nghĩa: Là giá trị của mã giảm giá hoặc là giá trị được giảm giá tối đa.
  • Đơn vị tính: Việt Nam Đồng.
  • Giá trị: X có giá trị nằm trong khoảng giá trị từ 5.000 đồng đến 500.000 đồng tùy theo quyết định của OMD tại từng thời điểm.
 • Ký hiệu: Y
  • Định nghĩa: Là giá trị tối thiểu của đơn hàng sau khi trừ tất cả các khuyến mãi và giảm giá đi kèm mà Khách Hàng phải thanh toán.
  • Đơn vị tính: Việt Nam Đồng.
  • Giá trị: Y có giá trị nằm trong khoảng giá trị từ 1.000.000 đồng đến 50.000.000.000 đồng tùy theo quyết định của OMD tại từng thời điểm.
 • Ký hiệu: Z
  • Định nghĩa: Là số lượng tối thiểu các mã sản phẩm khác nhau cần có trong một đơn đặt hàng.
  • Đơn vị tính: mã sản phẩm
  • Giá trị: Z có giá trị nằm trong khoảng từ 1 mã sản phẩm đến 10 mã sản phẩm theo quyết định của OMD tại từng thời điểm

Lưu ý:

 • Khách Hàng có thể nhận nhiều loại mã giảm giá tại cùng một thời điểm diễn ra chương trình. Tuy nhiên, với mỗi loại mã giảm giá, Khách Hàng được nhận tối đa 01 (một) mã giảm giá/ ngày.
 • Thời hạn sử dụng mã giảm giá bắt đầu từ thời điểm nhận phiếu tới 23h59’ ngày tiếp theo.
 • Khách Hàng được áp dụng 01 (một) mã giảm giá đã được nhận từ chương trình này trên một đơn hàng đặt trên Ứng dụng VinShop, không được áp dụng chung nhiều mã giảm giá trên một đơn hàng..
 • Nếu đơn hàng bị hủy, mã giảm giá sẽ được trả lại cho Khách Hàng và được sử dụng từ thời điểm phiếu được phát lại tới hết 23h59’ của ngày tiếp theo.
 • Trong thời gian của chương trình khuyến mại, tùy từng thời điểm, OMD sẽ quyết định cụ thể số lượng mã giảm giá, giá trị của mã giảm giá, số lượng giao dịch được hưởng ưu đãi, và các điều kiện khác trong phạm vi các giá trị của X, Y, Z được liệt kê nêu trên và gửi đến Khách Hàng theo cách thức thực hiện ưu đãi tại Mục 1.3. Giá trị của mã giảm giá mà OMD quyết định trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá 50% giá trị đơn hàng tối thiểu đủ điều kiện áp dụng ưu đãi (Y).

2.3. Thời điểm, cách thức nhận khuyến mại:

a. Tại từng thời điểm trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, OMD sẽ hiển thị nội dung ưu đãi của chương trình trên Ứng dụng VinShop, hoặc gửi thông báo qua tin nhắn điện thoại và/hoặc địa chỉ email của Khách hàng và/hoặc thông báo qua kênh thông báo trên Ứng dụng VinShop và/hoặc các thức thông báo khác về các thông tin cụ thể về ưu đãi mà Khách Hàng được hưởng trong chương trình khuyến mại (“Thông Báo”). Do ngân sách chương trình khuyến mại có hạn nên OMD sẽ lựa chọn Khách Hàng để gửi Thông Báo theo thứ tự ưu tiên về thời gian tham gia Chương trình KHTT trên cơ sở cân nhắc các điều kiện của chương trình khuyến mại tại từng thời điểm.

b. Cách thức nhận khuyến mại: Khách Hàng mở Ứng dụng VinShop, truy cập vào mục “Tổng kho ưu đãi” và thực hiện “nhận” mã giảm giá trên Ứng Dụng Vinshop. Do ngân sách chương trình khuyến mại có hạn nên OMC sẽ lựa chọn Khách Hàng để hiển thị phiếu giảm giá trên cơ sở cân nhắc các điều kiện của chương trình khuyến mại.

c. Ngay sau khi nhận mã giảm giá trên Ứng dụng VinShop, mã giảm giá sẽ được gửi về mục “Quà của tôi” trong tài khoản của Khách Hàng trên Ứng dụng VinShop và có thể được sử dụng để nhận khuyến mại khi đặt đơn hàng theo quy định tại từng mã giảm giá mà Khách Hàng nhận được. Khách Hàng kiểm tra phần “Chi tiết voucher” để biết chi tiết cách thức, điều kiện áp dụng và thời hạn sử dụng của từng mã giảm giá, vui lòng đọc kỹ cách sử dụng được ghi nhận tại thông tin mã giảm giá, mã quà tặng này. Hạn sử dụng mã giảm giá được tính kể từ thời điểm Khách Hàng nhận được mã giảm giá trong mục “Quà của tôi”. Thời hạn sử dụng mã giảm giá sẽ được quy định chi tiết trong thông tin của mã giảm giá được gửi tới Khách Hàng.

3. Điều kiện khác

a. Mã giảm giá không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, quà tặng hay bất kỳ hình thức quy đổi nào khác.

b. Mã giảm giá chỉ áp dụng cho đơn hàng đặt qua Ứng dụng VinShop trên thiết bị của Khách Hàng. Mỗi Khách hàng chỉ được sử dụng một số điện thoại và một thiết bị chỉ được đăng nhập 01 tài khoản VinShop duy nhất để tham gia Chương Trình. Các tài khoản VinShop tham gia chương trình phải là các tài khoản được đăng nhập bằng thiết bị di động cá nhân, không thông qua các công cụ giả lập khác.

c. Khách Hàng có quyền khiếu nại trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quà tặng của chương trình.

d. Mọi quyết định của OMD liên quan đến chương trình là cuối cùng, chính thức căn cứ theo các điều kiện và điều khoản của chương trình khuyến mại.

e. Khách hàng cam đoan và bảo đảm các thông tin được Khách hàng cung cấp trong chương trình khuyến mại này để xem xét các điều kiện hưởng khuyến mại là chính xác, trung thực. Theo đó, OMD có toàn quyền từ chối trao quà tặng trong chương trình khuyến mại cho bất kỳ Khách hàng nào mà cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thể lệ chương trình.

f. OMD có quyền từ chối tặng ưu đãi và/hoặc thu hồi ưu đãi của chương trình khuyến mại đã trao/tặng cho Khách hàng trong trường hợp OMD có bằng chứng để chứng minh rằng Khách hàng có dấu hiệu gian lận, giả mạo, lợi dụng các điều khoản của chương trình khuyến mại để trục lợi. Mọi hành vi vô tình hoặc cố ý khai báo thông tin sai sự thật, sử dụng phần mềm của bất kỳ bên thứ ba nào, bất kỳ trình giả lập hoặc thiết bị khác để tác động vào hệ thống của Ứng dụng VinShop đều bị xem là hành vi gian lận, không minh bạch.

g. Các thông tin thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, Chủ cửa hàng tạp hóa vui lòng liên hệ Hotline CSKH như sau: Hotline: 1800 646 869 – Email: [email protected]

h. Bằng việc tham gia chương trình khuyến mại này, Chủ cửa hàng tạp hóa mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của chương trình được liệt kê ở trên.


Bài viết mới nhấtBài viết cùng chuyên mục

Feature Image Blog

Du lịch 30/4 1/5 ở đâu? Gợi ý 10 địa điểm chơi lễ vui hết nấc

Tin tức khác


22/04/2024


banner_ads

cate_icon

Bài viết liên quan

Thể Lệ Chương Trình Khuyến Mại Cho Khách Hàng Nhập Sản Phẩm Bánh Quy Bơ GPR Tháng 07/2024

Thể lệ


09/07/2024

vinshop logo

Đa dạng nguồn hàng giá tốt cho chủ tiệm tạp hóa

Công ty Cổ phần One Mount Distribution
  Location
  Tầng 3, Tòa văn phòng T26, KĐT Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  1800 646 869
  [email protected]
  Info
  GCN ĐKKD số 0109153068 cấp lần đầu ngày 08/04/2020 tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
Về chúng tôi
Đăng ký bộ công thương

Copyright © 2023 by One Mount Distribution. All rights reserved.

Copyright © 2023 by One Mount Distribution. All rights reserved.

Arrow white

Quay lại đầu trang