vinshop logo

Vi

arrow down
vinshop logo

Vi

arrow down

Tất cả

Bí quyết kinh doanh

Chân dung thành công

Câu chuyện tạp hoá

Mẹo vặt hay

Thể lệ

Tin tức khác

Feature Image Blog

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH SĂN THƯỞNG

Tin tức khác


Thể lệ chương trình Săn Thưởng

 

 1. Tên chương trình khuyến mại: Săn Thưởng
 2. Thời gian diễn ra chương trình: Từ 18/08/2023 đến khi có thông báo mới từ công ty cổ phần One Mount Distribution (“OMD”) hoặc khi hết ưu đãi dành tặng cho Khách Hàng, tùy điều kiện nào đến trước. 
 3. Khách Hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):
  - Áp dụng cho toàn bộ khách hàng là cửa hàng tạp hóa có tài khoản mua hàng trên Ứng dụng VinShop và nhận được thông báo/hiển thị về chương trình trên Ứng dụng VinShop.
  - Không áp dụng cho nhân viên của doanh nghiệp, các đại lý, nhà phân phối, nhà quảng cáo, in ấn phục vụ chương trình khuyến mại.
  • Sau đây gọi chung là “Khách Hàng
 4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn Quốc
 5. Hình thức khuyến mại: Tặng Phiếu giảm giá khi đáp ứng các điều kiện của Thể lệ này.
 6. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:
  • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: các mặt hàng được phân phối trên Ứng dụng VinShop và thuộc phân vùng của chương trình Săn Thưởng, sẽ được thông báo/cập nhật tại phần thông tin của từng loại hàng hóa cụ thể trên màn hình chương trình trên Ứng dụng VinShop trước khi Khách Hàng đặt mua hàng hóa và/hoặc theo thông báo của OMD tại từng thời điểm.
  • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Phiếu giảm giá cho đơn đặt hàng trên Ứng dụng VinShop theo các điều khoản và điều kiện chi tiết được quy định cụ thể tại từng phiếu giảm giá.
 7. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:
  1. Điều kiện, cách thức nhận ưu đãi của chương trình:
   1. Trong thời gian diễn ra Chương trình, với mỗi Chương trình Săn Thưởng hàng tháng, sẽ có một hoặc nhiều mốc nhận quà (“Mốc”). Mỗi mốc nhận quà, Khách Hàng cần hoàn thành hết một hoặc nhiều nhiệm vụ tương ứng khác nhau (“Nhiệm Vụ”) để nhận được ưu đãi của chương trình tương ứng với Mốc nhận quà đó (như được quy định tại Mục 7(c) của Thể lệ này). Để làm rõ: Các Mốc trong Chương trình: theo quyết định của OMD và thông báo/hiển tới Khách Hàng trong phân vùng của chương trình Săn Thưởng và/hoặc các kênh truyền thông khác của OMD tại từng thời điểm. Không giới hạn số Mốc trong Chương trình hàng tháng.
   2. Các loại Nhiệm Vụ theo từng Mốc có thể xuất hiện trong Chương trình bao gồm nhưng không giới hạn:
    • Nhiệm Vụ tích lũy doanh số: Khách Hàng cần tích lũy tổng doanh số nhập hàng đạt tối thiểu [A] triệu đồng;
    • Nhiệm Vụ tích lũy doanh số mặt hàng đặc biệt: Khách Hàng tích lũy doanh số nhập hàng có tối thiểu [B] triệu đồng các mặt hàng Đặc biệt.
    • Nhiệm Vụ tích lũy số lượng đơn hàng: Khách Hàng tích lũy tối thiểu [C] (số lượng) Đơn Hàng Thành Công;
    • Nhiệm Vụ tích lũy số lượng mặt hàng đặc biệt trong đơn hàng: Khách Hàng tích lũy doanh số nhập hàng có tối thiểu [D] (số lượng) các mặt hàng Đặc biệt.
    • Để làm rõ: Khách Hàng cần nhập các mặt hàng được phân phối trên Ứng dụng VinShop và trong phân vùng của chương trình Săn Thưởng đáp ứng đồng thời các Nhiệm Vụ được quy định tại Phụ lục chương trình đính kèm Thể lệ này và/hoặc được OMD thông báo/hiển thị tới Khách Hàng trên Ứng dụng VinShop và/hoặc các kênh truyền thông khác của OMD tại từng thời điểm để nhận được ưu đãi của chương trình.
     • Khi hoàn thành hết các nhiệm vụ theo từng mốc tại từng thời điểm của Chương trình được OMD quy định tại từng thời kỳ, Khách Hàng sẽ được nhận được ưu đãi của chương trình theo quy định tại Thể lệ này.
  2. Để làm rõ:
   1. Trong thời gian của chương trình khuyến mại, hàng tháng, tùy từng thời điểm, OMD sẽ quyết định cụ thể: số lượng Mốc, số lượng và nội dung các Nhiệm Vụ tương ứng với mỗi Mốc (bao gồm nhưng không giới hạn ở số lượng đơn hàng cần tích lũy và/hoặc giá trị đơn hàng cần tích lũy và/hoặc Số lượng mặt hàng đặc biệt trong đơn hàng… đủ điều kiện áp dụng ưu đãi cùng các giá trị [A], [B], [C], và [D]) và các thông tin cần thiết khác để Khách Hàng tham gia Chương Trình và gửi/hiển thị đến Khách Hàng thông qua qua kênh thông báo trên Ứng dụng VinShop và/hoặc Khách Hàng có thể kiểm tra trên giao diện của chương trình Săn Thưởng (“Thông Báo”). Do ngân sách chương trình khuyến mại có hạn nên OMD sẽ lựa chọn Khách Hàng để gửi Thông Báo theo thứ tự ưu tiên về thời gian tham gia Chương trình trên cơ sở cân nhắc các điều kiện của chương trình khuyến mại.
   2. Các ưu đãi/quà tặng dành tặng cho Khách Hàng theo mỗi Mốc sẽ được OMD quy định và hiển thị/công bố công khai trên Ứng dụng VinShop và/hoặc các kênh triển khai khác tại từng thời điểm và trong từng giai đoạn.
   3. Các loại Nhiệm Vụ được thực hiện thành công và hợp lệ theo từng Mốc của Khách Hàng tại Chương Trình này được xác định trên các Đơn Hàng Thành Công của Khách Hàng trên Ứng dụng VinShop phát sinh trong thời gian diễn gia Chương trình (không bao gồm các đơn hàng hoàn hủy, chưa được giao thành công và không bao gồm các hàng hóa không được áp dụng trong Chương Trình). “Đơn Hàng Thành Công” là đơn hàng đã được giao thành công tới Khách Hàng và được cập nhật trạng thái “hoàn thành” và/hoặc “thành công” trên hệ thống của Ứng dụng VinShop trong thời gian diễn ra chương trình với điều kiện Khách Hàng tạo đơn đặt hàng trên Ứng dụng VinShop và được ghi nhận đặt hàng thành công theo ngày tạo đơn trong tháng tích lũy được áp dụng.
    • Khách Hàng theo dõi tiến độ về mốc doanh số nhập hàng, số lượng đơn hàng… cần đạt và ưu đãi tương ứng của chương trình trong trang “Săn Thưởng” tại mục “Tăng thu nhập cùng VinShop” trên trang “Nhập hàng” hoặc mục “Săn thưởng” trên trang “Ưu đãi”
  3. Ưu đãi của chương trình:
   • Hàng tháng, Ứng dụng VinShop sẽ ghi nhận và hiển thị Doanh số nhập hàng và/hoặc Số lượng đơn hàng… tương ứng với các Mốc và Nhiệm Vụ được quy định trong Thể lệ này, đồng thời hiển thị/thông báo trên giao diện của Ứng dụng VinShop về việc ghi nhận việc hoàn thành Nhiệm Vụ của Khách Hàng.
   • Sau khi hoàn thành các Nhiệm Vụ của từng Mốc theo Thể lệ, Khách Hàng sẽ nhận được ưu đãi là các Phiếu giảm giá tương ứng với mỗi Mốc mà Khách Hàng đạt được. Với mỗi Phiếu giảm giá khách hàng nhận được, VinShop sẽ thông báo tại màn hình chính chương trình hoặc nhận được tin nhắn thông báo tại trang “Thông báo” trong tối đa 02 ngày làm việc kể từ thời điểm Khách Hàng hoàn thành các Nhiệm Vụ của từng Mốc được quy định. Khách Hàng kiểm tra các Phiếu giảm giá đã nhận tại mục “Xem quà” với mỗi Mốc đã đạt trong trang “Săn Thưởng” hoặc mục “Quà của tôi”.
   • Mỗi Khách Hàng được nhận tối đa 01 Phiếu giảm giá tương ứng với mỗi Mốc mà Khách Hàng đạt được khi thực hiện Nhiệm Vụ thành công theo quy định tại điểm (a) của Mục 7 của Thể lệ này.
   • Mỗi phiếu giảm giá, phiếu quà tặng hoặc các phiếu có giá trị sử dụng tương đương (Voucher) có các điều kiện và điều khoản sử dụng nhất định, Khách Hàng vui lòng xem chi tiết điều kiện sử dụng Voucher trong phần thông tin của Voucher bao gồm nhưng không giới hạn điều kiện về giá trị đơn đặt hàng tối thiểu (tính trên giá bán của Hàng Hóa, không bao gồm chi phí vận chuyển và trước khi áp dụng các ưu đãi, khuyến mại, chiết khấu khác) cần đáp ứng để sử dụng Voucher (điều kiện về giá trị đơn đặt hàng tối thiểu này có thể khác nhau giữa các Voucher). Trong trường hợp Khách Hàng không đáp ứng các điều kiện về giá trị đơn đặt hàng tối thiểu để sử dụng Voucher và/hoặc không đáp ứng các điều kiện điều khoản khác được thể hiện trong phần thông tin của Voucher, Khách Hàng sẽ không sử dụng được Voucher.
 8. Điều kiện chung:
  1.  Mọi quyết định của VinShop liên quan đến chương trình, bao gồm kết quả Khách Hàng nhận ưu đãi trong suốt Chương trình này là quyết định chính thức cuối cùng.
  2. VinShop có quyền dừng/từ chối cung cấp/thu hồi các ưu đãi, quà tặng, phiếu giảm giá… trong chương trình trong trường hợp:
   • VinShop có bằng chứng để chứng minh rằng Khách Hàng có dấu hiệu gian lận, giả mạo, lợi dụng các điều khoản của chương trình khuyến mại để trục lợi; và/hoặc
   • Phát sinh các vấn đề về lỗi hệ thống, các nguyên nhân khác dẫn tới việc Khách Hàng được nhận phiếu giảm giá và/hoặc được hưởng quyền lợi, ưu đãi vượt quá số lượng, giá trị được hưởng theo tỷ lệ, thể lệ của chương trình này (Sau đây gọi chung là “Các Trường Hợp Loại Trừ”). Theo đó, đối với các đơn đặt hàng trên Ứng dụng VinShop có liên quan đến Các Trường Hợp Loại Trừ, trừ trường hợp OMD có quyết định khác, OMD có quyền từ chối xác nhận đơn đặt hàng và/hoặc hủy đơn đặt hàng và/hoặc thu hồi hàng hóa (cùng các khuyến mại, ưu đãi đi kèm và/hoặc có liên quan) đối với các đơn đặt hàng đã được giao thành công thời Khách Hàng. Mọi hành vi vô tình hoặc cố ý khai báo thông tin sai sự thật, sử dụng phần mềm của bất kỳ bên thứ ba nào, bất kỳ trình giả lập hoặc thiết bị khác để tác động vào hệ thống của Ứng dụng VinShop, lợi dụng các sơ hở của hệ thống để trục lợi đều bị xem là hành vi gian lận, không minh bạch.
   • Mỗi phiếu giảm giá có các điều kiện và điều khoản sử dụng nhất định, Khách Hàng vui lòng xem chi tiết điều kiện sử dụng phiếu mua hàng.
   • Các thông tin thắc mắc liên quan đến chương trình, Khách Hàng liên hệ trực tiếp Phụ trách bán hàng khu vực của mình hoặc liên hệ Hotline CSKH dành riêng cho Các Khách Hàng tham dự chương trình trên:
  3. OMD có quyền thay đổi, điều chỉnh thể lệ chương trình phù hợp với chính sách kinh doanh, vận hành của OMD tại từng thời điểm. Theo đó, bằng việc tham gia Chương trình này và/hoặc sử dụng các ưu đãi trong Chương Trình, Khách Hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình được liệt kê ở trên cùng các nội dung được sửa đổi bổ sung bởi OMD tại từng thời kỳ trong thời gian diễn ra chương trình.

 

PHỤ LỤC - NHIỆM VỤ VÀ ƯU ĐÃI TRONG CHƯƠNG TRÌNH 

Cập nhật ngày: 17/08/2023

 1. Thời gian áp dụng: từ ngày 18/08/2023 cho đến khi OMD có thông báo tiếp theo
 2. Các Mốc, Nhiệm Vụ tương ứng từng Mốc và ưu đãi trong Chương trình
  • Số Mốc trong Chương trình: 01 (một)
  • Ưu đãi theo Mốc:
   • Phiếu giảm giá cho đơn hàng đặt trên Ứng dụng VinShop trị giá: 15.000 VND
   • Số lượng ưu đãi theo THÁNG: 7.700
   • Điều kiện về thời hạn sử dụng của phiếu giảm giá: Bắt đầu từ 01/10/2023 và có hạn sử dụng trong vòng 07 ngày tiếp theo tính từ ngày 01/10/2023.
  • Số Nhiệm Vụ cần hoàn thành trong Mốc: 02 (hai). Vui lòng xem tại Bảng Nhiệm Vụ đính kèm dưới đây
   • Nhiệm vụ 1: Tích lũy 01 (một) Đơn Hàng Thành Công trong tháng 8, trong đó có doanh số mua hàng của hàng đặc biệt nhóm A(*) tối thiểu 200.000 VND - (Để làm rõ, hàng đặc biệt nhóm A sẽ được thông báo/cập nhật tại phần thông tin của từng loại hàng hóa cụ thể trên Ứng dụng VinShop trước khi Khách Hàng đặt mua hàng hóa
   • Nhiệm vụ 2: Tích lũy 01 (một) Đơn Hàng Thành Công trong tháng 9, trong đó có doanh số mua hàng của hàng đặc biệt nhóm A(*) tối thiểu 200.000 VNĐ - (Để làm rõ, hàng đặc biệt nhóm A sẽ được thông báo/cập nhật tại phần thông tin của từng loại hàng hóa cụ thể trên Ứng dụng VinShop trước khi Khách Hàng đặt mua hàng hóa.)

Bài viết mới nhấtBài viết cùng chuyên mục

Feature Image Blog

Du lịch 30/4 1/5 ở đâu? Gợi ý 10 địa điểm chơi lễ vui hết nấc

Tin tức khác


22/04/2024


banner_ads

cate_icon

Bài viết liên quan

Thể Lệ Chương Trình Khuyến Mại Cho Khách Hàng Nhập Sản Phẩm Bánh Quy Bơ GPR Tháng 07/2024

Thể lệ


09/07/2024

vinshop logo

Đa dạng nguồn hàng giá tốt cho chủ tiệm tạp hóa

Công ty Cổ phần One Mount Distribution
  Location
  Tầng 3, Tòa văn phòng T26, KĐT Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  1800 646 869
  [email protected]
  Info
  GCN ĐKKD số 0109153068 cấp lần đầu ngày 08/04/2020 tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
Về chúng tôi
Đăng ký bộ công thương

Copyright © 2023 by One Mount Distribution. All rights reserved.

Copyright © 2023 by One Mount Distribution. All rights reserved.

Arrow white

Quay lại đầu trang