vinshop logo

Vi

arrow down
vinshop logo

Vi

arrow down

Tất cả

Bí quyết kinh doanh

Chân dung thành công

Câu chuyện tạp hoá

Mẹo vặt hay

Thể lệ

Tin tức khác

Feature Image Blog

Thể lệ chương trình “Chuyển khoản Techcombank - Nhận hoàn tiền cực đã tới 300,000đ/tháng”

Tin tức khác


31/10/2023

Thể lệ chương trình “Chuyển khoản Techcombank - Nhận hoàn tiền cực đã tới 300,000đ/tháng”

Cập nhật: ngày 01/11/2023

 1. Tên chương trình: “Chuyển khoản Techcombank - Nhận hoàn tiền cực đã tới 300,000đ/tháng”
 2. Thời gian áp dụng: từ ngày 29/8/2023 đến ngày 31/12/2023 hoặc đến khi có thông báo mới nhất
 3. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Khách hàng đáp ứng điều kiện dưới đây:

a. Khách hàng đã có tài khoản mua hàng trên Ứng dụng thương mại điện tử VinShop (“Ứng dụng VinShop”), nhận được thông tin về chương trình trên Ứng dụng VinShop/kênh triển khai khác theo quyết định của của Công ty cổ phần One Mount Distribution (“OMD”);

b. Khách Hàng: đã tạo Tài Khoản Merchant Techcombank và mở QR Cửa hàng qua kênh triển khai thuộc các kênh hợp tác giữa One Mount Distribution/OM và Techcombank và các chương trình do OMD triển khai tại từng thời điểm, và sử dụng Sản phẩm của Techcombank bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ theo quy định tại Chương trình này. Để làm rõ:

(i) Dịch vụ thanh toán qua QRCode: là dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán mà theo đăng ký của Khách Hàng, Techcombank sẽ cấp cho Khách Hàng các QR Code khác nhau tại từng địa điểm kinh doanh/cửa hàng/thông tin khác của Khách Hàng (“QR Cửa hàng”) để nhận thanh toán vào tài khoản thanh toán của Khách Hàng đã mở tại Techcombank;

(ii) Dịch vụ nhận thanh toán trên Tài khoản Merchant Techcombank: là dịch vụ nhận thanh toán qua tài khoản khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh có đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán qua QR Cửa hàng với Techcombank (“Tài khoản Merchant Techcombank”).

(iii) Dịch vụ ngân hàng điện tử (ngân hàng số): cho hoạt động thanh toán, chuyển khoản, tiền gửi của Techcombank;

c. Đáp ứng các điều kiện cụ thể của chương trình được quy định chi tiết tại Thể lệ này.

(Sau đây gọi chung là “Khách Hàng”).

4. Địa điểm áp dụng: Toàn quốc

5. Nội dung chương trình “Chuyển khoản Techcombank - Nhận hoàn tiền cực đã tới 300,000đ/tháng”:

5.1 Điều kiện nhận ưu đãi của Chương trình

Với mỗi Đơn Hàng Thành Công đặt mua các hàng hóa áp dụng trong Chương trình và được thanh toán thông qua tài khoản thanh toán Techcombank của Khách Hàng, Khách Hàng sẽ được nhận ưu đãi bao gồm nhưng không giới hạn Mã quà tặng, phiếu mua hàng áp dụng cho các đơn đặt hàng tiếp theo trên Ứng dụng VinShop (sau đây gọi chung là “Voucher Mua Hàng”) có tổng giá trị tối đa 0.5% giá trị Đơn Hàng Thành Công. Để làm rõ:

(i) Đơn Hàng Thành Công: là đơn hàng mua sắm hàng hóa được cập nhật trạng thái “hoàn thành” và/hoặc “thành công” trên hệ thống của Ứng dụng VinShop;

(ii) Đơn Đặt Hàng Thành Công có giá trị tối thiểu tối thiểu áp dụng  600,000 VNĐ (Sáu trăm nghìn đồng).

(iii) Hàng hóa áp dụng trong chương trình được hiểu là hàng hóa được phân phối bởi OMD.

(iv) Giá trị tối đa ưu đãi dưới hình thức Voucher Mua Hàng mà Khách Hàng nhận được là 300,000 VNĐ/tháng/Khách Hàng.               

(v) Các điều khoản và điều kiện sử dụng ưu đãi được OMD quy định và hiển thị/công bố công khai trên Ứng dụng VinShop và/hoặc các kênh triển khai khác tại từng thời điểm và trong từng giai đoạn. 

5.2 Thời gian và cách thức trả thưởng:

(i) Thời gian trả thưởng:

 • Thời gian trả thưởng: trong vòng 45 ngày làm việc (không bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy đình pháp luật) (“Ngày Làm Việc”) kể từ ngày kết thúc Kỳ Tính Thưởng đối với các Khách Hàng đáp ứng điều kiện trong Kỳ Tính Thưởng đó.
 • Kỳ Tính Thưởng: theo dữ liệu của các Khách Hàng đã đáp ứng điều kiện nhận thưởng và được ghi nhận trên hệ thống của OMD, được tính từ 0:00:00 ngày đầu tiên (hoặc tính từ ngày bắt đầu diễn ra Chương trình) của tháng đến 23:59:59 ngày cuối cùng của tháng T (hoặc ngày kết thúc chương trình dự kiến theo quy định tại Thể lệ này).

(ii) Cách thức trả thưởng: Voucher Mua Hàng được gửi vào Mục “Quà của tôi” trên Ứng Dụng VinShop của Khách hàng.  Khách hàng vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của Ứng Dụng VinShop để đảm bảo việc tham gia Chương trình và nhận thưởng được diễn ra thuận lợi.

6. Điều khoản điều kiện

6.1 Về cách thức sử dụng Voucher Mua Hàng

(i) Giá trị voucher được trừ trực tiếp vào giá trị thanh toán của đơn hàng sau khi đã áp dụng ưu đãi của các chương trình khuyến mại khác trên Ứng dụng VinShop.

(ii) Hạn sử dụng của Voucher Mua Hàng: 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày Voucher Mua Hàng được gửi vào Mục “Quà của tôi” trên Ứng Dụng VinShop của Khách Hàng. 

(iii) Mỗi Voucher Mua Hàng có các điều kiện và điều khoản sử dụng nhất định, Khách hàng vui lòng xem chi tiết điều kiện sử dụng Voucher Mua Hàng trong phần thông tin của Voucher Mua Hàng bao gồm nhưng không giới hạn điều kiện về giá trị đơn đặt hàng tối thiểu (tính trên giá bán của Hàng Hóa, không bao gồm chi phí vận chuyển và trước khi áp dụng các ưu đãi, khuyến mại, chiết khấu khác) cần đáp ứng để sử dụng Voucher Mua Hàng (điều kiện về giá trị đơn đặt hàng tối thiểu này có thể khác nhau giữa các Voucher Mua Hàng). Trong trường hợp Khách hàng không đáp ứng các điều kiện về giá trị đơn đặt hàng tối thiểu để sử dụng Voucher Mua Hàng và/hoặc không đáp ứng các điều kiện điều khoản khác được thể hiện trong phần thông tin của Voucher Mua Hàng, Khách hàng sẽ không sử dụng được Voucher Mua Hàng.

6.2 Quy định chung

(i)  Mọi quyết định của OMD liên quan đến chương trình, bao gồm kết quả Khách hàng nhận ưu đãi trong suốt Chương trình này là quyết định chính thức cuối cùng.

(ii) OMD có quyền dừng/từ chối cung cấp/thu hồi các ưu đãi, quà tặng trong chương trình trong trường hợp (a) Khách hàng đổi, trả sản phẩm đối với đơn hàng đã được ghi nhận việc hưởng ưu đãi của Khách hàng và/hoặc (b) OMD có bằng chứng để chứng minh rằng Khách hàng có dấu hiệu gian lận, giả mạo, lợi dụng các điều khoản của chương trình khuyến mại để trục lợi và/hoặc (c) phát sinh các vấn đề về lỗi hệ thống, các nguyên nhân khác dẫn tới việc Khách hàng được hưởng quyền lợi, ưu đãi vượt quá số lượng, giá trị được hưởng theo tỷ lệ, thể lệ của chương trình này (Sau đây gọi chung là “Các Trường Hợp Loại Trừ”). Theo đó, đối với các đơn đặt hàng trên Ứng dụng VinShop có liên quan đến Các Trường Hợp Loại Trừ, trừ trường hợp OMD có quyết định khác, OMD có quyền từ chối xác nhận đơn đặt hàng và/hoặc hủy đơn đặt hàng và/hoặc thu hồi hàng hóa (cùng các khuyến mại, ưu đãi đi kèm và/hoặc có liên quan) đối với các đơn đặt hàng đã được giao thành công thời Khách hàng. Mọi hành vi vô tình hoặc cố ý khai báo thông tin sai sự thật, sử dụng phần mềm của bất kỳ bên thứ ba nào, bất kỳ trình giả lập hoặc thiết bị khác để tác động vào hệ thống của Ứng dụng VinShop, lợi dụng các sơ hở của hệ thống để trục lợi đều bị xem là hành vi gian lận, không minh bạch.

(iii) Các nội dung liên quan đến việc giao Hàng Hóa và các ưu đãi khác từ Chương trình này được thực hiện theo các chính sách kinh doanh, vận hành của OMD tại từng thời điểm. Bên cạnh đó, Khách hàng cần lưu lại hình ảnh/video được chụp ảnh/quay lại tại thời điểm đồng kiểm sản phẩm, quà tặng và có xác nhận của Đơn vị Vận Chuyển.

(iv) Mọi khiếu nại, thắc mắc về chất lượng, chủng loại và/hoặc các điều kiện khác liên quan đến các hàng hóa, quà tặng, Voucher mà Khách Hàng được nhận trong Chương trình này như đã thông báo cho Khách hàng trên Ứng dụng VinShop phải được Khách hàng thông báo cho OMD trong thời là [07 ngày] kể từ thời điểm nhận hàng thành công theo chính sách giao hàng của OMD kèm theo bằng chứng (hình ảnh/video) thể hiện rõ các lỗi, khiếm khuyết liên quan đến các hàng hóa, quà tặng khác mà Khách hàng được nhận trong Chương trình tại bước đồng kiểm. Hết thời hạn này mà OMD không nhận được thông báo của Khách hàng theo quy định trên đây thì OMD hiểu rằng các hàng hóa, quà tặng mà Khách hàng được nhận trong Chương trình này được giao đã phù hợp với quy định của Chương trình.

(v) Các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại liên quan đến Chương Trình, các ưu đãi trong Chương Trình cần được gửi đến Công ty trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình hoặc thời điểm Khách Hàng nhận ưu đãi, tùy thời điểm nào đến trước. Sau thời gian trên, OMD có quyền không tiếp nhận xử lý khiếu nại.

(vi)  Ngày làm việc được quy định tại Thể lệ này được hiểu là các ngày trong tuần từ thứ hai tới thứ sáu, không bao gồm thứ bảy, chủ nhật và/hoặc các ngày nghỉ lễ, tết khác theo quy định của pháp luật.

(vii) Các thông tin thắc mắc liên quan đến chương trình, Khách Hàng liên hệ trực tiếp Phụ trách bán hàng khu vực của mình hoặc liên hệ Hotline CSKH dành riêng cho Các Khách Hàng tham dự chương trình trên:

+      Hotline: 1800 646 869

+      Email: [email protected]

(viii) OMD có quyền thay đổi, điều chỉnh thể lệ chương trình phù hợp với chính sách kinh doanh, vận hành của OMD tại từng thời điểm. Theo đó, bằng việc tham gia Chương trình này và/hoặc sử dụng các ưu đãi trong Chương Trình, Khách hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình được liệt kê ở trên cùng các nội dung được sửa đổi bổ sung bởi OMD tại từng thời kỳ trong thời gian diễn ra chương trình. Khách hàng vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của Ứng dụng VinShop để nhận các thông tin, ưu đãi và tham gia chương trình.


Bài viết mới nhấtBài viết cùng chuyên mục

Feature Image Blog

Du lịch 30/4 1/5 ở đâu? Gợi ý 10 địa điểm chơi lễ vui hết nấc

Tin tức khác


22/04/2024


banner_ads

cate_icon

Bài viết liên quan

Thể Lệ Chương Trình Khuyến Mại Cho Khách Hàng Nhập Sản Phẩm Bánh Quy Bơ GPR Tháng 06/2024

Thể lệ


10/06/2024

vinshop logo

Đa dạng nguồn hàng giá tốt cho chủ tiệm tạp hóa

Công ty Cổ phần One Mount Distribution
  Location
  Tầng 3, Tòa văn phòng T26, KĐT Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  1800 646 869
  [email protected]
  Info
  GCN ĐKKD số 0109153068 cấp lần đầu ngày 08/04/2020 tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
Về chúng tôi
Đăng ký bộ công thương

Copyright © 2023 by One Mount Distribution. All rights reserved.

Copyright © 2023 by One Mount Distribution. All rights reserved.

Arrow white

Quay lại đầu trang