vinshop logo

Vi

arrow down
vinshop logo

Vi

arrow down

Tất cả

Bí quyết kinh doanh

Chân dung thành công

Câu chuyện tạp hoá

Mẹo vặt hay

Thể lệ

Tin tức khác

Feature Image Blog

Thể lệ chương trình “Mở mã QR thanh toán - nhận thưởng tới 150,000đ cho Chủ tiệm tạp hóa”

Thể lệ


27/06/2024

THỂ LỆ

Mở mã QR thanh toán - nhận thưởng tới 150,000đ cho Chủ tiệm tạp hóa

 

1. Địa điểm, đối tượng, thời gian áp dụng

1.1. Địa điểm áp dụng: 12 tỉnh/ thành phố bao gồm: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Đồng Nai, Tỉnh Hưng Yên, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tỉnh Bắc Giang, Tỉnh Ninh Bình, Tỉnh Bình Dương, Thành Phố Hải Phòng, Tỉnh Thái Bình.                                                                           

1.2. Thời gian diễn ra: từ ngày 28/06/2024 đến hết ngày 31/12/2024 hoặc đến khi hết ngân sách chương trình tùy điều kiện nào đến trước.

2. Đối tượng tham gia

2.1. Người Giới Thiệu: (hay Sales Agent):

Là Nhân viên kinh doanh đã ký Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thử việc và đang làm việc với Công ty cổ phần One Seal (sau đây gọi chung là “Công Ty One Seal”), không có thông tin nghỉ việc được thông báo chính thức đến cán bộ quản lý/ cán bộ lãnh đạo và hoặc Khối/phòng nhân sự của Công Ty One Seal và/hoặc được ghi nhận trên hệ thống nhân sự của Công Ty One Seal tại thời điểm thông báo.

2.2. Người Được Giới Thiệu: là tất cả Khách Hàng đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 1. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được mở và sử dụng Sản Phẩm Techcombank thông qua Kênh Triển Khai, nhận được thông tin/thông báo/hiển thị về chương trình từ OMD trong thời gian diễn ra chương trình; 
 2. Có tài khoản mua hàng trên Ứng dụng VinShop ở trạng thái hoạt động theo quy định của OMD;
 3. Thuộc đối tượng Khách Hàng NTB và ETB (như được định nghĩa tại Thể lệ này);
 4. Đáp ứng các điều kiện cụ thể khác như được quy định chi tiết tại Thể lệ này.

Các khách hàng nêu trên được gọi chung là “Khách Hàng” hoặc “GT”.

3. Thuật ngữ

3.1. Công Ty hoặc OMD: có nghĩa là Công ty cổ phần One Mount Distribution

3.2. OM: có nghĩa là Công ty cổ phần One Mount Group

3.3. TCB/Techcombank: có nghĩa là Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam.

3.4. Chương trình: có nghĩa là chương trình “Mở mã QR thanh toán - nhận thưởng tới 150,000đ cho Chủ tiệm tạp hóa” theo các điều khoản và điều kiện được quy định tại Thể lệ này.

3.5. Sản Phẩm Techcombank: được định nghĩa là:

 1. Dịch vụ thanh toán qua QRCode: là dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán mà theo đăng ký của Khách Hàng, Techcombank sẽ cấp cho Khách Hàng các QR Code khác nhau tại từng địa điểm kinh doanh/cửa hàng/thông tin khác của Khách Hàng (“QR Cửa Hàng”) để nhận thanh toán vào tài khoản thanh toán của Khách Hàng đã mở tại Techcombank. 
 2. Dịch vụ nhận thanh toán trên Tài khoản Merchant Techcombank: Dịch vụ nhận thanh toán trên tài khoản khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh có đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán qua QR Code với Techcombank (“Tài Khoản Merchant Techcombank”).
 3. Dịch vụ ngân hàng điện tử (ngân hàng số): cho hoạt động thanh toán, chuyển khoản, tiền gửi.

3.6. Kênh Triển Khai: các kênh trực tuyến và ngoại tuyến của OM để triển khai cung cấp Dịch Vụ, gửi các thông tin quảng cáo đến Khách Hàng bao gồm SMS, Email, tin nhắn đến ứng dụng của OM và Ứng Dụng Đăng Ký. Để làm rõ, “Ứng Dụng Đăng Ký” là kênh kết nối đến hệ thống của Techcombank và OM nhằm hỗ trợ Khách Hàng tạo tài khoản Merchant Techcombank và mở QR Cửa hàng và/hoặc kích hoạt, sử dụng các dịch vụ khác do hai bên cung cấp trong từng thời kỳ.

3.7. Khách Hàng NTB: là khách hàng mới của Techcombank - là Khách Hàng chưa tham gia giao dịch với Techcombank, chưa được Techcombank ghi nhận thông tin trên hệ thống.

3.8. Khách Hàng ETB: là khách hàng (i) đã có tài khoản thanh toán mở tại Techcombank và được Techcombank ghi nhận thông tin trên hệ thống và (ii) chưa từng mở và sử dụng Sản Phẩm của Techcombank như được định nghĩa tại điểm (a) Mục 3.5 của Thể lệ này.

4. Điều kiện hưởng khuyến mại và ưu đãi của Chương Trình

4.1. Điều kiện hưởng khuyến mại của Khách Hàng

Khách Hàng sẽ được nhận ưu đãi tương ứng với mỗi Nhiệm Vụ đã thực hiện thành công thông qua “Mã QR đăng ký” hoặc “Đường dẫn/link đăng ký” được Người Giới Thiệu gửi từ Ứng Dụng 1SEAL. Để làm rõ:

a. Nhiệm Vụ 1: Phát sinh Đăng Ký Thành Công      

Khách Hàng truy cập Kênh Triển Khai để mở mới và đăng ký lần đầu thành công Tài Khoản Merchant Techcombank và QR Cửa Hàng thông qua “Mã QR Đăng Ký” hoặc “Đường dẫn/link đăng ký” của Người Giới Thiệu gửi. Để làm rõ, thời điểm Khách Hàng mở thành công QR Cửa Hàng là thời điểm QR Cửa Hàng thông qua Kênh Triển Khai được phê duyệt trên hệ thống Techcombank và được ghi nhận trên hệ thống của OM/OMD.

b. Nhiệm Vụ 2: Phát sinh Giao Dịch Thành Công, bao gồm:

(i) Giao dịch thông qua “QR Cửa Hàng” đã mở thành công  theo Nhiệm Vụ 1 ở trên, và đáp ứng các tiêu chí sau: có tối thiểu 10 giao dịch ghi có vào tài khoản thanh toán Techcombank của Khách Hàng liên kết với QR Cửa Hàng mở mới trong 40 ngày kể từ ngày mở QR Cửa Hàng thành công theo Nhiệm Vụ 1 và tổng giá trị ghi có tối thiểu trong thời gian này là 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng).

(ii) Đồng thời, trong vòng 40 (bốn mươi) ngày được quy định ở trên, có 01 (một) giao dịch tiền đi từ tài khoản thanh toán của Khách Hàng phát sinh Đăng Ký Thành Công hoặc tài khoản thanh toán liên kết với QR Cửa Hàng (bao gồm nhưng không giới hạn thẻ debit, chuyển khoản, quét mã QR, thanh toán hóa đơn điện nước...).

Lưu ý: 

 • Không áp dụng đối với các giao dịch bị hoàn, hủy trong thời gian 40 ngày kể từ ngày Khách Hàng có phát sinh giao dịch hợp lệ.
 • Không áp dụng ưu đãi đối với nhóm Khách hàng ETB khi thực hiện thành công Nhiệm Vụ 2 này.

4.2. Ưu đãi của Chương Trình

(i) Hình thức trả ưu đãi và Mức ưu đãi: Khi đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi nhiệm vụ thực hiện thành công theo quy định tại Điều 4.1 tại Thể lệ này, Khách Hàng sẽ được nhận ưu đãi theo Mức ưu đãi áp dụng với từng nhiệm vụ theo một trong hai hình thức (1) Voucher Mua Hàng hoặc (2) tiền được chuyển khoản. Cụ thể:

 • Nhiệm Vụ 1 thành công: Khách Hàng thuộc nhóm Khách Hàng NTB hoặc Khách Hàng ETB nhận được 01 Voucher Mua Hàng từ VinShop trị giá 50.000 VNĐ áp dụng cho đơn hàng từ 600.000 VNĐ hoặc tiền thưởng trị giá 50.000 VNĐ được chuyển khoản vào tài khoản thanh toán Techcombank của Khách Hàng được ghi nhận trên hệ thống khi OMD tiến hành trả thưởng.
 • Nhiệm Vụ 2 thành công: Khách Hàng NTB sẽ nhận được 01 Voucher Mua Hàng từ VinShop trị giá 100.000 VNĐ áp dụng cho đơn hàng từ 600.000 VNĐ hoặc tiền thưởng trị giá 100.000 VNĐ được chuyển khoản vào tài khoản thanh toán Techcombank của Khách Hàng được ghi nhận trên hệ thống khi OMD tiến hành trả thưởng.

* Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, tùy từng thời điểm, OMD sẽ quyết định cụ thể về việc áp dụng hình thức trả ưu đãi cho Khách Hàng đáp ứng các điều kiện để nhận ưu đãi của Chương trình, trừ trường hợp được quy định khác đi theo thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định pháp luật. Hình thức trả ưu đãi sẽ không ảnh hưởng đến giá trị ưu đãi mà Khách Hàng được nhận khi đáp ứng các điều kiện của Chương trình.

(ii) Khách Hàng chỉ được nhận tối đa 01 ưu đãi/Nhiệm Vụ trong toàn chương trình. Việc xác định Khách Hàng thuộc nhóm Khách Hàng NTB hay Khách Hàng ETB để nhận ưu đãi phù hợp theo quy định của Chương trình này được căn cứ trên thông tin cuối cùng được ghi nhận trên hệ thống của OMD/OM khi tiến hành chi trả ưu đãi cho Khách Hàng đáp ứng điều kiện. 

(iii) Cách thức và thời gian gửi ưu đãi:

- Trong thời hạn gửi ưu đãi cho Khách Hàng, OMD sẽ gửi thông báo qua kênh thông báo trên Ứng dụng VinShop và/hoặc các kênh thông báo khác được thông báo trước tới Khách Hàng về thông tin cụ thể về hình thức nhận ưu đãi mà Khách Hàng được hưởng trong chương trình khuyến mại (“Thông Báo”) trước khi gửi ưu đãi cho Khách Hàng.

- Cách thức và thời gian gửi ưu đãi như sau:

+ Tiền thưởng được OMD chuyển khoản vào tài khoản thanh toán Techcombank đang hoạt động mang tên Khách Hàng trong vòng 90 ngày làm việc (không bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định pháp luật) (“Ngày Làm Việc”) kể từ ngày kết thúc Kỳ Tính Thưởng đối với các Khách Hàng đáp ứng điều kiện trong Kỳ Tính Thưởng đó.

* Trong thời gian gửi ưu đãi cho Khách Hàng, trường hợp OMD không chuyển khoản được vào tài khoản thanh toán Techcombank của Khách Hàng do lỗi tài khoản (tài khoản bị tạm khóa, tài khoản bị phong tỏa hoặc tài khoản bị đóng), OMD sẽ tạm dừng/kéo dài việc trả thưởng cho Khách Hàng theo thời hạn được quy định cho đến khi Khách Hàng khắc phục. Sau Thời Hạn Khắc Phục nêu trên, nếu Khách Hàng không liên hệ OMD để nhận thưởng bù, hoặc tài khoản thanh toán Techcombank của Khách Hàng vẫn bị lỗi, OMD không thể thực hiện trao thưởng cho Khách Hàng được và quà tặng coi là không có người nhận. OMD và Techcombank sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu nại nào từ Khách Hàng sau khoảng thời gian trên.

+ Hoặc Voucher Mua Hàng được gửi đến Khách Hàng trong vòng 90 Ngày Làm Việc kể từ ngày kết thúc Kỳ Tính Thưởng đối với các Khách Hàng đáp ứng điều kiện trong Kỳ Tính Thưởng đó. Voucher Mua Hàng được gửi tới Khách Hàng tại mục “Ưu đãi” trong “Quà của tôi” trên Ứng dụng VinShop và có thời hạn sử dụng 45 ngày kể từ ngày nhận được Voucher Mua Hàng.”

* Kỳ Tính Thưởng: theo dữ liệu của các Khách Hàng đã đáp ứng điều kiện nhận thưởng và được ghi nhận trên hệ thống của OMD, được tính từ 0:00:00 ngày đầu tiên (hoặc tính từ ngày bắt đầu diễn ra Chương trình) của tháng đến 23:59:59 ngày cuối cùng của tháng T (hoặc ngày kết thúc chương trình dự kiến theo quy định tại Thể lệ này).

5. Các quy định khác

 1. Khách Hàng là đối tượng đã/đang/sẽ đáp ứng điều kiện tham gia và được nhận ưu đãi khuyến mại từ chương trình “Mở mã QR thanh toán - nhận thưởng tới 150,000đ” không được tham gia đồng thời Chương trình này và không được nhận ưu đãi khuyến mại từ Chương trình này. Trường hợp OMD phát hiện các Khách Hàng vi phạm quy định này, OMD có quyền từ chối chi trả ưu đãi cho Khách hàng và Khách Hàng miễn trừ cho OMD mọi trách nhiệm với bất kỳ khiếu nại nào từ Khách Hàng liên quan đến vấn đề này.
 2. Mỗi Khách Hàng, mỗi số điện thoại, mỗi thiết bị chỉ được mở 01 (một) Tài khoản Techcombank Merchant bằng Kênh Triển Khai trong thời gian diễn gia Chương Trình.
 3. Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp hóa đơn tài chính và các chứng từ liên quan để chứng minh rằng giao dịch của Khách Hàng là hợp lệ và đáp ứng các điều kiện về Giao Dịch Thành Công theo quy định tại Thể Lệ này. Trong trường hợp Khách Hàng không chứng minh được giao dịch của khách hàng hợp lệ, Sales Agent/Khách Hàng sẽ không được hưởng ưu đãi của Chương trình.
 4. Tài khoản thanh toán Techcombank của Khách hàng dùng để thực hiện các giao dịch trong Chương trình và/hoặc để nhận thưởng vẫn trong trạng thái hoạt động theo quy định của Techcombank tại thời điểm nhận khuyến mại.
 5. Mỗi Voucher Mua Hàng có các điều kiện và điều khoản sử dụng nhất định, Khách hàng vui lòng xem chi tiết điều kiện sử dụng Voucher Mua Hàng trong phần thông tin của Voucher Mua Hàng bao gồm nhưng không giới hạn điều kiện về giá trị đơn đặt hàng tối thiểu (tính trên giá bán của Hàng Hóa, không bao gồm chi phí vận chuyển và trước khi áp dụng các ưu đãi, khuyến mại, chiết khấu khác) cần đáp ứng để sử dụng Voucher Mua Hàng (điều kiện về giá trị đơn đặt hàng tối thiểu này có thể khác nhau giữa các Voucher Mua Hàng). Trong trường hợp Khách hàng không đáp ứng các điều kiện về giá trị đơn đặt hàng tối thiểu để sử dụng Voucher Mua Hàng và/hoặc không đáp ứng các điều kiện điều khoản khác được thể hiện trong phần thông tin của Voucher Mua Hàng, Khách hàng sẽ không sử dụng được Voucher Mua Hàng.
 6. Các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại liên quan đến chương trình cần được gửi đến Công ty trong vòng 45 ngày kể từ thời điểm Khách Hàng được ghi nhận thành công tại Nhiệm Vụ 1. Sau thời gian trên, OMD có quyền không tiếp nhận xử lý khiếu nại.
 7. Khách Hàng cam đoan và bảo đảm các thông tin được khách hàng cung cấp trong Chương Trình này để xem xét các điều kiện hưởng khuyến mại là chính xác, trung thực. Theo đó, OMD có toàn quyền từ chối trao khoản ưu đãi khuyến mại hoặc thu hồi khoản ưu đãi khuyến mại cho bất kỳ khách hàng nào mà cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thể lệ chương trình.
 8. OMD/TCB có quyền kéo dài thời gian trao quà tặng, từ chối trao quà tặng và/hoặc thu hồi quà tặng của Chương Trình đã trao/tặng cho Khách Hàng mà không cần phải thông báo trước (bao gồm quà tặng đặc biệt) trong trường hợp nghi ngờ/có bằng chứng về việc Khách Hàng tạm khóa/phong tỏa/đóng tài khoản thanh toán và/hoặc có dấu hiệu gian lận, giả mạo, lợi dụng các điều khoản của Chương Trình để trục lợi hoặc (ii) phát sinh các vấn đề về lỗi hệ thống, các nguyên nhân khác dẫn tới việc Khách hàng được hưởng quyền lợi, ưu đãi vượt quá số lượng, giá trị được hưởng theo tỷ lệ, thể lệ của chương trình này. Mọi hành vi vô tình hoặc cố ý khai báo thông tin sai sự thật, sử dụng phần mềm của bất kỳ bên thứ ba nào, bất kỳ trình giả lập hoặc thiết bị khác để tác động vào hệ thống của Kênh Triển Khai đều bị xem là hành vi gian lận, không minh bạch.
 9. OMD đồng ý trả thưởng thêm cho các Khách Hàng hoàn thành Nhiệm Vụ 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình.
 10. Khách Hàng đồng ý tham gia Chương trình này đồng nghĩa với việc đồng ý cho Techcombank và Công Ty/OM sử dụng tên và hình ảnh của mình cho mục đích quảng cáo thương mại.
 11. Mọi quyết định của Công Ty/OM liên quan đến các chương trình, bao gồm việc xác định Khách Hàng đáp ứng điều kiện nhận thưởng, ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra Chương trình này là cuối cùng, chính thức.
 12. Mọi thắc mắc giải đáp liên quan đến chương trình này, xin liên hệ tổng đài CSKH VinShop thông qua Hotline: 1800 646 869 / Email: [email protected] và hotline Techcombank: 1800588822 về thắc mắc liên quan tới sản phẩm của Techcombank.
 13. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến Chương trình này, Công Ty có trách nhiệm trực tiếp giải quyết với Khách Hàng, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
 14. Bằng việc tham gia Chương trình Khuyến mại này, Khách Hàng được coi là chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình được liệt kê tại Thể lệ này.

Bài viết mới nhấtBài viết cùng chuyên mục

Feature Image Blog

Thể Lệ Chương Trình Khuyến Mại Cho Khách Hàng Nhập Sản Phẩm Bánh Quy Bơ GPR Tháng 07/2024

Thể lệ


09/07/2024


banner_ads

cate_icon

Bài viết liên quan

Thể Lệ Chương Trình Khuyến Mại Cho Khách Hàng Nhập Sản Phẩm Bánh Quy Bơ GPR Tháng 07/2024

Thể lệ


09/07/2024

vinshop logo

Đa dạng nguồn hàng giá tốt cho chủ tiệm tạp hóa

Công ty Cổ phần One Mount Distribution
  Location
  Tầng 3, Tòa văn phòng T26, KĐT Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  1800 646 869
  [email protected]
  Info
  GCN ĐKKD số 0109153068 cấp lần đầu ngày 08/04/2020 tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
Về chúng tôi
Đăng ký bộ công thương

Copyright © 2023 by One Mount Distribution. All rights reserved.

Copyright © 2023 by One Mount Distribution. All rights reserved.

Arrow white

Quay lại đầu trang