vinshop logo

Vi

arrow down
vinshop logo

Vi

arrow down

Tất cả

Bí quyết kinh doanh

Chân dung thành công

Câu chuyện tạp hoá

Mẹo vặt hay

Thể lệ

Tin tức khác

Feature Image Blog

Điều kiện điều khoản chương trình hỗ trợ trưng bày biển hiệu

Thể lệ


28/12/2023

ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TRƯNG BÀY BIỂN HIỆU

(Điều kiện điều khoản này “Điều Kiện Điều Khoản” được áp dụng cho các Đối Tác tham gia Chương Trình theo quy định chi tiết dưới đây)

Cập nhật: ngày 24/2/2024

1. Tên Chương Trình: Chương trình hỗ trợ trưng bày biển hiệu VinShop 2023

2. Đơn vị tổ chức: Công Ty Cổ Phần One Mount Distribution.

3. Địa điểm áp dụng: 11 tỉnh thành (Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đồng Nai)

4. Đối tượng áp dụng: các Đối Tác có tài khoản trên Ứng dụng VinShop và đăng ký thành công tham gia Chương Trình theo các quy định tại Điều Kiện Điều Khoản này.

Thời gian diễn ra chương trình: từ ngày 22/09/2023 đến ngày 30/06/2024

Thời gian cam kết thực hiện trưng bày trong Chương Trình: 06 Kỳ Trưng Bày

5. Giải thích thuật ngữ:

5.1. “Chương Trình”: là chương trình hỗ trợ trưng bày do Công Ty tổ chức cho Đối Tác để Đối Tác có thể trưng bày Biển Hiệu và/hoặc các Vật Phẩm khác tại Cửa Hàng theo quy định tại Điều Kiện Điều Khoản này.

5.2. “Công Ty”: là Công Ty Cổ Phần One Mount Distribution và các Chi nhánh của Công Ty Cổ Phần One Mount Distribution.

5.3. “Cửa Hàng”: là các cơ sở kinh doanh/cửa hàng được đặt tại một địa điểm kinh doanh cố định, có địa chỉ cụ thể, rõ ràng và là nơi diễn ra các hoạt động mua bán hàng hóa, lưu trữ, trưng bày, giới thiệu hàng hóa.

5.4. “Đối Tác”: là các cá nhân, tổ chức có quyền sở hữu/quyền sử dụng Cửa Hàng phù hợp theo quy định pháp luật và thực hiện kinh doanh tại Cửa Hàng.

5.5. “Kỳ Trưng Bày”: là khoảng thời gian Đối Tác thực hiện việc trưng bày Biển Hiệu và/hoặc Vật Phẩm theo quy định của Công Ty.

5.6. “Khoản Hỗ Trợ”: là khoản chi phí mà Công Ty hỗ trợ cho Đối Tác cho việc duy trì Biển Hiệu và/hoặc Vật Phẩm (nếu có) trong Kỳ Trưng Bày.  Khoản Hỗ Trợ có thể được trả cho Đối Tác dưới hình thức chuyển khoản, Voucher và/hoặc quà tặng hiện vật khác tùy theo từng nội dung Chương Trình cụ thể và được Công Ty quy định chi tiết tại Điều 7 của Điều Kiện Điều Khoản này.

5.7. “Báo Cáo Trưng Bày”: là báo cáo thực hiện việc duy trì sử dụng các Biển Hiệu và/hoặc trưng bày các Vật Phẩm của Đối Tác trong mỗi Kỳ Trưng Bày và là cơ sở để Công Ty đánh giá, xem xét việc cung cấp Khoản Hỗ Trợ.

5.8. “Phiếu mua hàng” hoặc “Voucher”: là phiếu mua hàng trả tiền trước để ghi nhận việc khách hàng đã mua một phần hoặc toàn bộ hàng hóa, có kèm theo các điều kiện điều khoản sử dụng thể hiện trong phần thông tin Voucher. Voucher có hình thức dưới dạng dữ liệu điện tử (E-Voucher).

5.9. “Biển Hiệu”: là biển hiệu nhằm giới thiệu các thông tin về Đối Tác và Cửa Hàng của Đối Tác, như các thông tin về tên, địa chỉ Cửa Hàng, logo, hình ảnh, nhãn hiệu, ngành nghề kinh doanh chính. Biển Hiệu theo thiết kế được Công Ty chấp thuận. Để làm rõ, Biển Hiệu có thể hiển thị các thông tin, theo quyết định của Công Ty tại từng thời điểm, để thể hiện là Đối Tác đã tham gia Chương Trình và/hoặc là đơn vị nhập hàng, phân phối của Công Ty.

5.10. “Vật Phẩm”: là tất cả các banner trưng bày về nhãn hiệu, thông tin các sản phẩm, dịch vụ do Công Ty thiết kế, sản xuất, cung cấp cho Đối Tác để tiến hành việc trưng bày trong Chương Trình (nếu có tùy theo quyết định của Công Ty) (Vật Phẩm không bao gồm Biển Hiệu).

5.11. “Ứng dụng VinShop”: là ứng dụng thương mại điện tử VinShop.

5.12. “Thông Báo Hoàn Thành Trưng Bày”: là thông báo xác nhận Đối Tác đã hoàn thành việc duy trì sử dụng các Biển Hiệu và/hoặc trưng bày các Vật Phẩm để được hưởng Khoản Hỗ Trợ theo quy định của Chương Trình.

6. Nội dung Chương trình:

6.1. Phạm vi Chương Trình:

Bằng việc đăng ký tham gia Chương Trình này, Đối Tác hoàn toàn đồng ý và chấp thuận các Điều Kiện Điều Khoản của Chương Trình và được hưởng các quyền lợi sau:

6.1.1. Được Công Ty hỗ trợ, bằng chi phí của Công Ty, thực hiện việc thiết kế, sản xuất, lắp đặt Biển Hiệu tại Cửa Hàng. Để làm rõ, Công Ty có thể tự mình và/hoặc thuê các nhà cung cấp thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên.

6.1.2. Được Công Ty thanh toán Khoản Hỗ Trợ theo cách thức quy định tại Điều Kiện Điều Khoản khi duy trì thời gian sử dụng Biển Hiệu và/hoặc Vật Phẩm (nếu có) theo đúng thời gian, yêu cầu, quy định của Công Ty và của Chương Trình.

6.1.3. Trên Biển Hiệu có thể được sử dụng logo, thương hiệu và các thông tin khác để thể hiện là Đối Tác đã tham gia Chương Trình và/hoặc Đối Tác là đơn vị nhập hàng, phân phối của Công Ty và nằm trong hệ thống phân phối của Công Ty.

6.1.4. Để tránh nhầm lẫn, Các Bên cùng hiểu và xác nhận rằng:

 1. Không có bất kỳ quy định, nội dung nào tại Điều Kiện Điều Khoản này thể hiện rõ ràng hay ngụ ý về việc Công Ty cho phép Đối Tác được quyền sử dụng hợp pháp logo, nhãn hiệu của Công Ty và/hoặc của các đối tác/công ty liên kết của Công Ty trên bất kỳ tài liệu, hồ sơ, phương tiện quảng cáo, giới thiệu, truyền thông nào khác mà không phải Biển Hiệu/Vật Phẩm do chính Công Ty tự mình thiết kế, sản xuất và lắp đặt trong Chương Trình này.
 2. Không có bất kỳ quy định nào được hiểu rằng Biển Hiệu được sử dụng để quảng cáo cho Công Ty và/hoặc các hàng hóa, dịch vụ của Công Ty cũng như các công ty con, công ty liên kết, công ty trong cùng tập đoàn với Công Ty. 
 3. Trong mọi trường hợp, Biển Hiệu được hiểu là biển hiệu sử dụng cho Cửa Hàng của Đối Tác, nhằm mục đích giới thiệu tên gọi, địa chỉ giao dịch, nội dung bắt buộc khác của biển hiệu theo quy định pháp luật của Đối Tác.

6.2. Quy trình tham gia Chương Trình:

6.2.1. Cách thức đăng ký tham gia Chương Trình:

 1. Bước 1: Đối Tác đăng ký tham gia Chương Trình bằng việc nhấn chọn vào biểu tượng có chức năng Đăng ký trong Điều Kiện Điều Khoản này và/hoặc thông qua các đường dẫn liên kết/link/banner trên Ứng dụng VinShop. 
 2. Bước 2: Công Ty sẽ kiểm tra các điều kiện về khả năng tham gia Chương Trình của Đối Tác theo các tiêu chí mà Công Ty quyết định tại từng thời điểm. Trong trường hợp Đối Tác đáp ứng được đầy đủ các điều kiện tham gia Chương Trình, Công Ty sẽ gửi thông báo cho Đối Tác về việc Đối Tác đã đăng ký thành công (thông qua các kênh thông báo của Công Ty trên Ứng dụng VinShop). 

Để làm rõ, việc hiển thị thông tin về Chương Trình trong mọi trường hợp không được xem là Công Ty đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng với Đối Tác. Khi đối tác đăng ký tham gia Chương Trình theo quy trình được hướng dẫn tại Bước 1, Đối Tác được xem là đưa ra lời đề nghị giao kết hợp đồng với Công Ty, và Công Ty, tùy theo quyết định của mình, có quyền xem xét việc chấp thuận hoặc từ chối việc tham gia Chương Trình của Đối Tác và không cần có sự chấp thuận từ phía Đối Tác. 

6.2.2. Hỗ trợ thiết kế, sản xuất và lắp đặt Biển Hiệu, Vật Phẩm:

 1. Sau khi Đối Tác đã đăng ký tham gia Chương Trình thành công, Công Ty sẽ cử nhân sự tới Cửa Hàng của Đối Tác để khảo sát các điều kiện thực tế, đo đạc các thông số kỹ thuật, phục vụ cho việc thiết kế Biển Hiệu và/hoặc các Vật Phẩm (nếu có). Theo đó, Đối Tác cam đoan và bảo đảm sẽ tạo điều kiện để Công Ty và/hoặc một bên thứ ba do Công Ty chỉ định thực hiện công việc đo đạc, thiết kế Biển Hiệu/Vật Phẩm; và hoàn toàn đồng ý để Công Ty lắp đặt các Biển Hiệu tại Cửa Hàng; trưng bày các Vật Phẩm (nếu có) tại các vị trí theo các khảo sát, thiết kế mà Công Ty quyết định và theo đúng thời gian Công Ty đã thông báo cho Đối Tác.
 2. Công Ty, bằng chi phí của mình, sẽ thiết kế, sản xuất Biển Hiệu/Vật Phẩm theo kích thước đã đo đạc và cung cấp, hỗ trợ lắp đặt Biển Hiệu/Vật Phẩm tại Cửa Hàng của Đối Tác. 
 3. Đối Tác chấp thuận với toàn bộ nội dung, thiết kế của Biển Hiệu mà không có bất kỳ khiếu nại, yêu cầu nào liên quan tới Biển Hiệu.
 4. Công Ty không hỗ trợ việc bảo hành, bảo trì Biển Hiệu của Đối Tác sau khi lắp đặt. Theo đó, Đối Tác chịu hoàn toàn trách nhiệm, chi phí đối Biển Hiệu của mình bao gồm nhưng không giới hạn chi phí bảo hành, sửa chữa, cải tạo, tháo dỡ (nếu có) đối với Biển Hiệu kể từ thời điểm Biển Hiệu được lắp đặt tại Cửa Hàng.
 5. Đối Tác có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để lắp đặt, trưng bày Biển Hiệu và/hoặc Vật Phẩm tại Cửa Hàng của Đối Tác theo quy định pháp luật (trong trường hợp pháp luật có yêu cầu) và chịu hoàn toàn trách nhiệm do việc không thực hiện thủ tục theo đúng quy định pháp luật (nếu có phát sinh).

6.2.3. Cam kết của Đối Tác trong việc sử dụng Biển Hiệu, trưng bày Vật Phẩm:

 1. Đối Tác cam kết sẽ duy trì sử dụng Biển Hiệu và/hoặc trưng bày đầy đủ các Vật Phẩm trong suốt Kỳ Trưng Bày được quy định tại Điều Kiện Điều Khoản này theo yêu cầu, thiết kế, bố trí, hướng dẫn của Công Ty trong suốt Kỳ Trưng Bày.
 2. Sau khi Biển Hiệu/Vật Phẩm đã được lắp đặt tại Cửa Hàng của Đối Tác theo các thiết kế, yêu cầu của Công Ty, Đối Tác có trách nhiệm chụp hình Cửa Hàng với đầy đủ Biển Hiệu/Vật Phẩm theo quy định và đăng tải lên giao diện của Chương Trình trên Ứng dụng VinShop để hệ thống của Công Ty duyệt ảnh chụp và xác nhận thời gian bắt đầu Kỳ Trưng Bày đầu tiên của Đối Tác. 
 3. Yêu cầu đối với việc duy trì sử dụng Biển Hiệu và Vật Phẩm trưng bày trong mỗi Kỳ Trưng Bày:
 • Biển Hiệu, các Vật Phẩm được đặt đúng vị trí theo thiết kế, bố trí, hướng dẫn và theo yêu cầu của Công Ty trong suốt Kỳ Trưng Bày; và
 • Biển Hiệu, các Vật Phẩm không bị dịch chuyển, tháo dỡ và/hoặc không bị che phủ một phần hoặc toàn bộ bởi các vật phẩm, đồ dùng khác; và
 • Biển Hiệu, các Vật Phẩm không bị hỏng hóc, hư hại (trừ các hao mòn tự nhiên do đặc tính hàng hóa); và
 • Các yêu cầu khác của Công Ty thông báo cho Đối Tác tại từng thời điểm. 

      d. Yêu cầu đối với Đối Tác và Cửa Hàng khi tham gia Chương Trình:

 • Đối Tác có điện thoại thông minh (smartphone) và có thể tự thao tác các bước thực hiện khi tham gia Chương Trình trên Ứng dụng VinShop
 • Đối Tác có tài khoản thanh toán tại ngân hàng Techcombank (“Tài Khoản Techcombank”) và Mã QR Cửa Hàng của Đối Tác dùng để nhận thanh toán vào Tài Khoản Techcombank, được mở từ Kênh Triển Khai theo các chương trình của Công Ty tại từng thời điểm. Để làm rõ, “Kênh Triển Khai” các kênh trực tuyến và ngoại tuyến của Công ty cổ phần One Mount Group (OM) để triển khai cung cấp dịch vụ, gửi các thông tin quảng cáo đến Khách Hàng bao gồm sms, email, tin nhắn đến ứng dụng của OM và Ứng Dụng Đăng Ký (đây là kênh kết nối đến hệ thống của Techcombank và OM nhằm hỗ trợ khách hàng tạo tài khoản Merchant Techcombank và mở “QR Cửa hàng” và/hoặc kích hoạt, sử dụng các dịch vụ khác trong từng thời kỳ. 
 • Cửa Hàng của Đối Tác chưa treo biển hiệu hoặc Đối Tác đồng ý thay biển hiệu bằng Vật Phẩm do Công Ty cung cấp và/hoặc diện tích mặt tiền Cửa Hàng của Đối Tác có đủ không gian để trưng bày Vật Phẩm
 • Cam kết không tháo dỡ hoặc che phủ biển của VinShop trong thời gian trưng bày

6.2.4. Kỳ Trưng Bày và Báo cáo kết quả trưng bày:

(i) Mỗi Kỳ Trưng Bày bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng và kết thúc vào ngày cuối cùng mỗi tháng, Cửa Hàng chỉ được tham gia tối đa 6 kỳ tính từ Ngày bắt đầu, chi tiết như sau:

 • Kỳ Trưng bày tháng 10: Từ 01/10/2023 đến hết ngày 31/10/2023
 • Kỳ Trưng bày tháng 11: Từ 01/11/2023 đến hết ngày 30/11/2023
 • Kỳ Trưng bày tháng 12: Từ 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2023
 • Kỳ Trưng bày tháng 1: Từ 01/01/2024 đến hết ngày 31/01/2024
 • Kỳ Trưng bày tháng 2: Từ 01/02/2024 đến hết ngày 29/02/2024
 • Kỳ Trưng bày tháng 3: Từ 01/03/2024 đến hết ngày 31/03/2024
 • Kỳ Trưng bày tháng 4: Từ 01/04/2024 đến hết ngày 30/04/2024
 • Kỳ Trưng bày tháng 5: Từ 01/05/2024 đến hết ngày 31/05/2024
 • Kỳ Trưng bày tháng 6: Từ 01/06/2024 đến hết ngày 30/06/2024

Ghi chú: ngày bắt đầu Kỳ Trưng Bày đầu tiên mà Đối Tác tham gia được bắt đầu từ ngày Đối Tác lắp đặt thành công biển hiệu theo thông tin được ghi nhận trên hệ thống của Công Ty (“Ngày Bắt Đầu”). 

(ii) Mỗi Cửa Hàng được tham gia tối đa 06 (sáu) Kỳ Trưng Bày liên tiếp tính từ Ngày Bắt Đầu. Cửa Hàng không đáp ứng các điều kiện để nhận Khoản Hỗ Trợ của Kỳ Trưng Bày nào sẽ không được nhận ưu đãi của Kỳ Trưng Bày đó. Việc Cửa Hàng không báo cáo kết quả trưng bày và/hoặc không đáp ứng điều kiện để được nhận Khoản Hỗ Trợ của một và/hoặc một số Kỳ Trưng Bày vẫn được xem là đã tham Kỳ Trưng Bày đó nhưng không đủ điều kiện nhận Khoản Hỗ Trợ. Trong mọi trường hợp, mỗi Cửa Hàng chỉ được nhận Khoản Hỗ Trợ tối đa 6 lần tương ứng với 06 Kỳ Trưng Bày.

(iii) Sau khi được lắp đặt các vật phẩm trưng bày, Đối Tác có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nghĩa vụ trong Chương Trình của Kỳ Trưng Bày trước đó bằng cách chụp ảnh Biển Hiệu, các Vật Phẩm được trưng bày tại Cửa Hàng và gửi hình ảnh cho Công Ty thông qua Ứng dụng VinShop. Thời gian nộp báo cáo kết quả trưng bày được quy định cụ thể như sau trừ trường hợp Công Ty có quy định khác đi về thời gian hoàn thành báo cáo trưng bày tại từng thời điểm và thông báo tới Đối Tác thông qua Ứng dụng VinShop:

 • Kỳ Trưng bày tháng 9 & 10: Nộp hình trưng bày 1 lần từ ngày 01/10 /2023 đến ngày 31/10/2023
 • Kỳ Trưng bày tháng 11: Nộp hình trưng bày 1 lần từ 01/11/2023 đến hết ngày 30/11/2023
 • Kỳ Trưng bày tháng 12: Nộp hình trưng bày 1 lần từ 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2023
 • Kỳ Trưng bày tháng 1: Nộp hình trưng bày 1 lần từ 01/01/2024 đến hết ngày 31/01/2024
 • Kỳ Trưng bày tháng 2: Nộp hình trưng bày 1 lần từ 01/02/2024 đến hết ngày 29/02/2024
 • Kỳ Trưng bày tháng 3: Nộp hình trưng bày 1 lần từ 01/03/2024 đến hết ngày 31/03/2024
 • Kỳ Trưng bày tháng 4: Nộp hình trưng bày 1 lần từ 01/04/2024 đến hết ngày 30/04/2024
 • Kỳ Trưng bày tháng 5: Nộp hình trưng bày 1 lần từ 01/05/2024 đến hết ngày 31/05/2024
 • Kỳ Trưng bày tháng 6: Nộp hình trưng bày 1 lần từ 01/06/2024 đến hết ngày 30/06/2024

(iv) Cách thức báo cáo: 

Đối Tác đăng tải thành công hình ảnh Cửa Hàng với đầy đủ Biển Hiệu lên Ứng dụng VinShop theo quy định và với điều kiện ảnh báo cáo được phê duyệt bởi Công Ty.

(v) Công Ty, tùy theo quyết định của mình, tại bất kỳ thời điểm nào, sẽ cử nhân sự tới Cửa Hàng của Đối Tác để kiểm tra tình trạng thực hiện việc duy trì sử dụng Biển Hiệu và trưng bày các Vật Phẩm Công Ty. 

(vi) Trong trường hợp Đối Tác đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định tại Điều Kiện Điều Khoản này, Công Ty sẽ gửi Thông Báo Hoàn Thành Trưng Bày tới tài khoản của Đối Tác trên Ứng dụng VinShop về việc thanh toán Khoản Hỗ Trợ (hoặc “trả thưởng” tùy theo cách đặt tên của Công Ty tại từng thời điểm).

(vii) Công Ty có quyền từ chối thanh toán Khoản Hỗ Trợ trong trường hợp:

 •  Đối Tác không hoàn thiện và/hoặc hoàn thiện không đầy đủ Báo Cáo Kết Quả Trưng Bày; và/hoặc
 •  Báo Cáo Kết Quả Trưng Bày của Đối Tác không đáp ứng được các điều kiện theo yêu cầu của Công Ty và Điều Kiện Điều Khoản này; và/hoặc
 • Công Ty không được đối tác của Công Ty nghiệm thu và/hoặc thanh toán trong trường hợp Công Ty và đối tác của Công Ty có thỏa thuận có liên quan đến Chương Trình này.

6.2.5. Yêu cầu đối với các ảnh chụp trong Chương Trình:

Các ảnh chụp việc trưng bày Vật Phẩm tại Cửa Hàng trong Chương Trình này được thực hiện bởi Đối Tác, bao gồm nhưng không giới hạn ảnh chụp để xác định Kỳ Trưng Bày tại mục c và mục b của Điều 2 Điều Kiện Điều Khoản này phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Góc chụp ảnh trưng bày:

 • Ảnh chụp toàn bộ mặt tiền cửa hiệu và biển hiệu
 • Đảm bảo thấy được hết toàn bộ biển hiệu trong ảnh
 • Ảnh được chụp khi cửa hàng đang mở cửa

Hình ảnh biển trưng bày:

 • Ở đúng vị trí khi nghiệm thu lắp đặt
 • Không bị che khuất bởi các vật phẩm khác
 • Không bong tróc, trầy xước so với khi nghiệm thu lắp đặt. 
 • Trong trường hợp Vật phẩm bị hỏng hóc mà khách hàng không báo với VinShop trước thời gian nộp hình trưng bày thì hình trưng bày không được chấp nhận

Số lượng ảnh cần gửi báo cáo: 01 ảnh hàng tháng, góc chụp chính diện.

7. Khoản Hỗ Trợ:

7.1. Khoản Hỗ Trợ sẽ được Công Ty trả cho Đối Tác theo từng Kỳ Trưng Bày căn cứ vào kết quả thực hiện các quy định tại Điều Kiện Điều Khoản này theo từng Kỳ Trưng Bày tương ứng.

7.2. Khoản Hỗ Trợ sẽ được Công Ty gửi tới Đối Tác sau Ngày Bắt Đầu Trưng Bày của Kỳ Trưng Bày tương ứng, thời gian cụ thể chi trả Khoản Hỗ Trợ sẽ do Công Ty quyết định tại từng thời điểm. Theo đó, với mỗi Kỳ Trưng Bày, Đối Tác sẽ được nhận một Khoản Hỗ Trợ có giá trị 100.000 VND/Kỳ Trưng Bày (Bằng chữ: Một trăm nghìn Việt Nam đồng), được chuyển khoản vào Tài Khoản Techcombank của Đối Tác theo thông tin được ghi nhận trên hệ thống của Công Ty.

7.3. Lưu ý:

 1. Trong thời gian chi trả Khoản Hỗ Trợ cho Đối Tác, trường hợp Công Ty không chuyển khoản được vào Tài Khoản Techcombank của Khách Hàng (i) do lỗi Tài Khoản Techcombank (tài khoản bị tạm khóa hoặc tài khoản bị phong tỏa hoặc tài khoản bị đóng hoặc các trường hợp tương tự dẫn đến việc Tài Khoản Techcombank không hoạt động) và/hoặc (ii) Đối Tác chưa có/chưa hoàn thành việc đăng ký Mã QR Cửa Hàng (theo quy định tại điểm (d) Mục 6.3 của bản Điều Kiện Điều Khoản này), Công Ty sẽ tạm dừng/kéo dài việc trả thưởng cho Khách Hàng theo thời hạn được quy định cho đến khi Khách Hàng khắc phục, tuy nhiên thời hạn khắc phục/hoàn thành điều kiện nhận thưởng không vượt quá 01 Kỳ Trưng Bày (“Thời Hạn Khắc Phục”). Sau Thời Hạn Khắc Phục nêu trên, nếu Đối Tác không liên hệ Công Ty để nhận Khoản Hỗ Trợ, hoặc Tài Khoản Techcombank của Khách Hàng vẫn bị lỗi, hoặc Đối Tác không có Mã QR Cửa Hàng theo quy định, Công Ty, theo quyết định của mình, có thể không thực hiện chi trả Khoản Hỗ Trợ cho Đối Tác. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu nại nào từ Đối Tác sau khoảng thời gian trên.
 2. Trong trường hợp Đối Tác đã thực hiện các thao tác và tham gia các chương trình của Công Ty liên quan đến việc mở Tài Khoản Techcombank và Mã QR Cửa Hàng (theo quy định tại điểm (d) Mục 6.3 của bản Điều Kiện Điều Khoản này), nhưng Đối Tác không mở được Tài Khoản Techcombank và/hoặc Mã QR Cửa Hàng xuất phát từ các quy định của Techcombank, các quy định pháp luật áp dụng trong thời gian diễn ra Chương trình, và được Công Ty xác nhận trường hợp này, Công Ty, theo quyết định của mình và căn cứ vào vào kết quả của Đối Tác thực hiện các quy định tại Điều Kiện Điều Khoản theo từng Kỳ Trưng Bày tương ứng, có thể chi trả một phần hoặc toàn bộ Khoản Hỗ Trợ tương ứng với mỗi Kỳ Trưng Bày mà Đối Tác đã tham gia. Trong trường hợp này, Khoản Hỗ Trợ được chi trả dạng 01 Voucher (hoặc một combo/nhóm các Voucher tùy theo quyết định của Công Ty tại từng thời điểm)và được sử dụng để mua sắm hàng hóa được cung cấp trên Ứng dụng VinShop (“Voucher” hoặc“Voucher VinShop”):
 • Voucher VinShop sẽ được gửi tới Đối Tác thông qua tài khoản của Đối Tác trên Ứng dụng VinShop.  
 • Voucher VinShop không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc các ưu đãi khác để chuyển trực tiếp Đối Tác. Voucher VinShop có thời hạn sử dụng trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được Voucher và chỉ được sử dụng 01 lần/01 đơn đặt hàng thành công duy nhất, mỗi đơn đặt hàng chỉ được sử dụng tối đa 01 Voucher. Mỗi Voucher có điều kiện sử dụng riêng, Đối Tác cần tuân thủ các điều kiện trên Voucher để được sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn các điều kiện về thời hạn sử dụng, điều kiện đơn hàng tối thiểu cần đáp ứng để sử dụng Voucher. 

8. Các quy định khác

 1. Mỗi Đối Tác khi tham gia Chương Trình cần tuân thủ thời hạn trưng bày trong mỗi Kỳ Trưng Bày và không được thay đổi thông tin địa điểm trưng bày Vật Phẩm trong suốt thời gian diễn ra Chương Trình. Trường hợp (i) Đối Tác đơn phương chấm dứt việc tham gia Chương Trình và/hoặc (ii) Chương Trình hợp tác giữa Hai Bên bị chấm dứt do lỗi của Đối Tác và/hoặc (iii) thay đổi thông tin địa điểm lắp đặt Biển Hiệu, trưng bày Vật Phẩm đã đăng ký, và/hoặc (iv) Đối Tác vi phạm bất kỳ quy định nào tại Điều Kiện Điều Khoản này, Đối Tác sẽ phải bồi thường toàn bộ các thiệt hại mà Công Ty phải gánh chịu do hành vi vi phạm của Đối Tác bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí khảo sát, mua sắm Vật Phẩm, chi phí lắp đặt, sản xuất Biển Hiệu, Vật Phẩm, chi phí nghiệm thu công việc mà Công Ty phải chi trả cho nhân sự, bên thứ ba cung cấp dịch vụ. Đồng thời, Công Ty có quyền từ chối thanh toán, thu hồi bất kỳ Khoản Hỗ Trợ nào trong trường hợp Đối Tác vi phạm quy định nêu trên.
 2. Trong thời gian tham gia Chương Trình, Đối Tác không được thực hiện trưng bày các biển, bảng mang nhãn hiệu, thông tin của của bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Công Ty. Trường hợp Đối Tác vi phạm quy định nội dung này, Công Ty có quyền từ chối thanh toán và/hoặc thu hồi Khoản Hỗ Trợ được nêu tại Điều Kiện Điều khoản này.
 3. Đối Tác cam kết sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi (hoặc không bằng hay vi) nào gây ảnh hưởng tới Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn các lợi ích vật chất và/hoặc phi vật chất của Công Ty, danh tiếng, uy tín, nhãn hiệu của Công Ty và các Bên Liên Kết của Công Ty trong mọi trường hợp. Để làm rõ, Bên Liên kết của Công Ty được hiểu là những doanh nghiệp kiểm soát hoặc bị kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hoặc nhiều bên trung gian, hoặc dưới quyền bị kiểm soát chung với Công Ty (bao gồm công ty mẹ, công ty con, các công ty con cùng tập đoàn).
 4. Khi đồng ý tham gia Chương trình, Đối Tác chấp nhận các công tác kiểm tra và nghiệm thu trưng bày trực tiếp tại cửa hàng được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất bởi Công Ty. Theo đó, Đối Tác đảm bảo quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp đối với Cửa Hàng để tham gia Chương Trình trong suốt các Kỳ Trưng Bày.
 5. Công Ty có quyền thu hồi các Vật Phẩm/Biển Hiệu đã cung cấp cho Đối Tác khi Chương Trình kết thúc và/hoặc trong trường hợp Công Ty đơn phương chấm dứt quyền tiếp tục tham gia Chương Trình của Đối Tác và/hoặc Đối Tác vi phạm quy định tại Điều Kiện Điều Khoản này.
 6. Trong trường hợp các Vật Phẩm tại Đối Tác bị hỏng hóc, hư hại (trừ các hao mòn tự nhiên do đặc tính hàng hóa), Đối Tác có trách nhiệm bồi thường cho Công Ty toàn bộ các thiệt hại đối với Vật Phẩm này. Khoản tiền bồi thường được xác định là toàn bộ chi phí được Công Ty thanh toán để thiết kế, in ấn, sản xuất Vật Phẩm.
 7. Đối với các đơn đặt hàng trên Ứng dụng VinShop có liên quan đến các trường hợp Đối Tác bị thu hồi Khoản Hỗ Trợ theo quy định tại Điều Kiện Điều Khoản này (bao gồm nhưng không giới hạn các đơn đặt hàng sử dụng Voucher), trừ trường hợp Công Ty có quyết định khác, Công Ty có quyền từ chối xác nhận đơn đặt hàng và/hoặc hủy đơn đặt hàng và/hoặc thu hồi hàng hóa (cùng các khuyến mại, ưu đãi đi kèm và/hoặc có liên quan) đối với các đơn đặt hàng đã được giao thành công thời Khách hàng.
 8. Bằng quyết định của mình, Công Ty có quyền đơn phương chấm dứt quyền tham gia Chương Trình của Đối Tác tùy từng thời điểm và không cần sự chấp thuận của Đối Tác. 
 9. Để biết thêm chi tiết về Chương trình, Đối Tác vui lòng liên hệ trực tiếp với Đại diện VinShop đã làm việc trực tiếp với Đối Tác hoặc qua hotline CSKH 1800 646 869 | Email: [email protected].
 10. Bằng việc đăng ký tham gia Chương Trình, Đối Tác cam đoan, bảo đảm và đồng ý rằng:
  1. Đối Tác hiểu và đồng ý với tất cả các nội dung được quy định tại bản Điều Kiện Điều Khoản này và chính sách của các Chương Trình theo quy định tại các thể lệ được đăng tải công khai trên các trang thông tin điện tử, các ứng dụng của các Công Ty và/hoặc được gửi tới Đối Tác theo các hình thức mà Công Ty quyết định tại từng thời điểm.
  2. Trừ khi được quy định khác đi, đối với khoản thuế thu nhập cá nhân (nếu có theo quy định pháp luật), Đối Tác sẽ chịu chi phí đối với thuế thu nhập cá nhân mà Đối Tác phải nộp. Công Ty sẽ hỗ trợ thu hộ và thay mặt Đối Tác thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành căn cứ theo thông tin số chứng minh nhân, căn cước công dân và/hoặc mã số thuế của Đối Tác. Trước khi nhận Khoản Hỗ Trợ, Đối Tác có trách nhiệm (i) chuyển khoản thuế thu nhập cá nhân mà Đối Tác phải chịu theo quy định pháp luật vào số tài khoản được Công Ty thông báo cho Đối Tác và (ii) cung cấp thông tin chứng minh nhân dân, căn cước công dân của Khách hàng cho Công Ty. 
  3. Công Ty có quyền từ chối không chi trả, thu hồi Khoản Hỗ Trợ và các khoản thu nhập khác mà Công Ty phải trả cho Đối Tác nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian lận trong quá trình tham gia Chương Trình theo đánh giá của Công Ty và/hoặc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào được quy định tại Điều Kiện Điều Khoản này.
  4. Công Ty bảo lưu quyền thay đổi bất kỳ điều khoản nào tại Điều Kiện Điều Khoản này bằng việc cập nhật các nội dung thay đổi trên Ứng dụng VinShop và/hoặc các trang thông tin khác của Công Ty mà không cần có sự chấp thuận trước của Đối Tác. Theo đó, trừ khi được quy định khác đi, mọi sửa đổi, bổ sung của Điều Kiện Điều Khoản sẽ có hiệu lực theo ngày được đề cập tại phần đầu của Điều Kiện Điều Khoản này và thay thế toàn bộ các bản Điều Kiện Điều Khoản trước đó. Đối Tác có trách nhiệm theo dõi, cập nhật các thay đổi nêu trên. Mọi quyết định của Công Ty liên quan đến Chương Trình, dữ liệu, kết quả thực hiện các nghĩa vụ trong Chương Trình của Đối Tác do Công Ty đánh giá là cuối cùng, chính thức.

 

Bằng việc chọn “Tôi đồng ý với điều khoản và điều kiện” dưới đây, Đối Tác chấp thuận toàn bộ nội dung của bản Điều Kiện Điều Khoản nêu trên cùng các điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bởi Công Ty tại từng thời điểm.


Bài viết mới nhấtBài viết cùng chuyên mục

Feature Image Blog

Thể Lệ Chương Trình Khuyến Mại Cho Khách Hàng Nhập Sản Phẩm Bánh Quy Bơ GPR Tháng 06/2024

Thể lệ


10/06/2024


banner_ads

cate_icon

Bài viết liên quan

Thể Lệ Chương Trình Khuyến Mại Cho Khách Hàng Nhập Sản Phẩm Bánh Quy Bơ GPR Tháng 06/2024

Thể lệ


10/06/2024

vinshop logo

Đa dạng nguồn hàng giá tốt cho chủ tiệm tạp hóa

Công ty Cổ phần One Mount Distribution
  Location
  Tầng 3, Tòa văn phòng T26, KĐT Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  1800 646 869
  [email protected]
  Info
  GCN ĐKKD số 0109153068 cấp lần đầu ngày 08/04/2020 tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
Về chúng tôi
Đăng ký bộ công thương

Copyright © 2023 by One Mount Distribution. All rights reserved.

Copyright © 2023 by One Mount Distribution. All rights reserved.

Arrow white

Quay lại đầu trang