vinshop logo
vinshop logo

Tất cả

Bí quyết kinh doanh

Chân dung thành công

Câu chuyện tạp hoá

Mẹo vặt hay

Thể lệ

Tin tức khác

Feature Image Blog

Ưu đãi Dành cho Người mở Tài khoản Giới Thiệu và Người Được Giới Thiệu khi tạo Tài khoản Merchant Techcombank và mở Mã QR Cửa Hàng

Thể lệ


29/08/2023

Ưu đãi Dành cho Người mở Tài khoản Giới Thiệu và Người Được Giới Thiệu khi tạo Tài khoản Merchant Techcombank và mở Mã QR Cửa Hàng

 1. Địa điểm, đối tượng, thời gian áp dụng:
  • Địa điểm áp dụng: Toàn quốc
  • Thời gian diễn ra: từ ngày 22/08/2023 đến hết ngày 31/12/2023 hoặc đến khi hết ngân sách chương trình tùy điều kiện nào đến trước.
 2. Đối tượng tham gia:
  • Người Giới Thiệu: là Sales Agent đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 3. Là Nhân viên kinh doanh đã ký Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thử việc và đang làm việc với Công ty cổ phần One Seal (sau đây gọi chung là “Công Ty One Seal”), không có thông tin nghỉ việc được thông báo chính thức đến cán bộ quản lý/ cán bộ lãnh đạo và hoặc Khối/phòng nhân sự của Công Ty One Seal và/hoặc được ghi nhận trên hệ thống nhân sự của Công Ty One Seal tại thời điểm thông báo và diễn ra chương trình;
 4. Có tài khoản trên Ứng dụng hỗ trợ hoạt động bán hàng, vận hành 1SEAL (sau đây gọi chung là “Ứng Dụng 1SEAL”) ở trạng thái hoạt động, nhận được thông tin/thông báo/hiển thị về chương trình trên Ứng Dụng 1SEAL hoặc các kênh truyền thông khác của chương trình tại từng thời điểm;
 5. Giới thiệu Khách Hàng (là Người Được Giới Thiệu như được quy định tại tại điểm (b) Mục 2 của Thể lệ này) đáp ứng các điều kiện theo quy định của Chương trình; và
 6. Đáp ứng các điều kiện cụ thể (nếu có) được Công Ty quy định tại từng thời điểm.
  • Người Được Giới Thiệu: là tất cả Khách Hàng đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 7. Là hộ kinh doanh, cá nhân mở và sử dụng Sản Phẩm Techcombank (như được định nghĩa tại Thể lệ này) thông qua Kênh Triển Khai.
 8. Có tài khoản mua hàng trên Ứng dụng VinShop và phát sinh ít nhất một Đơn Hàng Thành Công trong vòng 30 ngày kể từ ngày Khách Hàng mở tài khoản VinShop và đáp ứng các điều kiện:
 • Đơn hàng mua sắm hàng hóa được cập nhật trạng thái “hoàn thành” và/hoặc “thành công” trên hệ thống của Ứng dụng VinShop;
 • Đơn Hàng Thành Công có giá trị tối thiểu là 600,000 VNĐ, giá trị tối thiểu này có thể thay đổi theo quyết định của OMD tại từng thời điểm (sau khi trừ đi các ưu đãi khác (nếu có), không bao gồm chi phí vận chuyển, nếu có).
 • Nhận được thông tin/thông báo/hiển thị về chương trình qua các kênh truyền thông khác của chương trình tại từng thời điểm và tham gia chương trình theo hướng dẫn của Người Giới Thiệu theo quy định của chương trình và đáp ứng các điều kiện cụ thể của chương trình (nếu có) được OMD quy định tại từng thời điểm.
 1. Thuật ngữ
  • Công Ty hoặc OMD: có nghĩa là Công ty cổ phần One Mount Distribution
  • OM: có nghĩa là Công ty cổ phần One Mount Group
  • TCB/Techcombank: có nghĩa là Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam.
  • Chương trình: có nghĩa là chương trình [Ưu đãi Dành cho Người mở Tài khoản Giới Thiệu và Người Được Giới Thiệu khi tạo Tài khoản Merchant Techcombank và mở Mã QR Cửa Hàng] theo các điều khoản và điều kiện được quy định tại Thể lệ này.
  • Khách Hàng: có nghĩa là hộ kinh doanh, cá nhân được phép mở và sử dụng Sản Phẩm Techcombank thông qua Kênh Triển Khai OM.
  • Sản Phẩm Techcombank: được định nghĩa là:
 • Dịch vụ thanh toán qua QRCode: là dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán mà theo đăng ký của Khách hàng, Techcombank sẽ cấp cho Khách Hàng các QR Code khác nhau tại từng địa điểm kinh doanh/cửa hàng/thông tin khác của Khách hàng (“QR Cửa Hàng”) để nhận thanh toán vào tài khoản thanh toán của Khách Hàng đã mở tại Techcombank.
 • Dịch vụ nhận thanh toán trên Tài khoản Merchant Techcombank: là dịch vụ nhận thanh toán qua là tài khoản khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh có đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán qua QR Code với Techcombank (“Tài Khoản Merchant”).
 • Dịch vụ ngân hàng điện tử (ngân hàng số): cho hoạt động thanh toán, chuyển khoản, tiền gửi;
  • Kênh Triển Khai: các kênh trực tuyến và ngoại tuyến của OM để triển khai cung cấp Dịch Vụ, gửi các thông tin quảng cáo đến Khách Hàng bao gồm SMS, Email, tin nhắn đến ứng dụng của OM và Ứng Dụng Đăng Ký. Để làm rõ, “Ứng Dụng Đăng Ký” là kênh kết nối đến hệ thống của Techcombank và OM nhằm hỗ trợ Khách Hàng tạo tài khoản Merchant Techcombank và mở “QR Cửa hàng” và/hoặc kích hoạt, sử dụng các dịch vụ khác do hai bên cung cấp trong từng thời kỳ.
 1. Nội dung chương trình:

Trong thời gian diễn ra chương trình, Người Giới Thiệu và Người Được Giới Thiệu đáp ứng các điều kiện theo Thể Lệ dưới đây sẽ nhận được các ưu đãi, khoản thưởng như được quy định chi tiết tại Thể Lệ này.

 • Với Người Giới Thiệu

Người Giới Thiệu sẽ được nhận 50,000VNĐ với mỗi Người Được Giới Thiệu hợp lệ thông qua “Mã QR đăng ký” hoặc “Đường dẫn/link đăng ký” mà Sales Agent gửi cho Người Được Giới Thiệu  từ Ứng Dụng 1SEAL.

Để làm rõ:

 1. Người Giới Thiệu đã giới thiệu thành công Người Được Giới Thiệu phát sinh Đăng Ký Thành Công và Giao Dịch Thành Công đáp ứng các điều kiện được quy định tại Mục 4.2 của Thể Lệ này. Theo đó:

(i)         Thời điểm Sales Agent được ghi nhận đã giới thiệu và phát sinh Đăng Ký Thành Công cho Khách Hàng là thời điểm thông tin trạng thái Tài khoản Techcombank Merchant và QR Cửa Hàng của Khách Hàng trên Ứng Dụng 1SEAL được ghi nhận và hiển thị là “Đã phê duyệt”. Đồng thời, Tài khoản Merchant Techcombank và QRCode Cửa Hàng được tạo theo quy định của Chương trình vẫn đang ở trạng thái hoạt động (active).

(ii)        Khách Hàng phát sinh Giao Dịch Thành Công hợp lệ đáp ứng quy định tại Thể Lệ này. Để làm rõ, Khách Hàng Phát Sinh Giao Dịch Thành Công hợp lệ là Khách Hàng không vi phạm các điều khoản, điều kiện của Chương trình, và không có dấu hiệu, bằng chứng về Gian Lận, Giả Mạo theo định nghĩa và quy định tại Thể lệ này.

 1. Thông tin Sales Agent (Sale Agent ID) được tích hợp vào “Mã QR đăng ký”, hoặc “Đường dẫn/link đăng ký” mà Sales Agent gửi cho Khách Hàng từ Ứng Dụng 1SEAL. Vì vậy, kết quả Đăng Ký Thành Công, Giao Dịch Thành Công của Người Được Giới Thiệu chỉ được ghi nhận cho Sales Agent khi Khách Hàng phát sinh Đăng Ký Thành Công theo quy định tại Thể lệ Chương trình này. Trường hợp Khách Hàng đăng ký từ các nguồn khác thì Sales Agent không được ghi nhận.
 2. Việc chi trả thưởng cho Sales Agent đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Thể lệ này được thực hiện theo Mục 4.3 dưới đây. Trong trường hợp khi Sales Agent đã chấm dứt Hợp đồng lao động với Công ty 1Seal thì việc chi trả thưởng cho Sales Agent đã đáp ứng các điều kiện được quy định tại Thệ lệ này vẫn áp dụng.
  • Với Người Được Giới Thiệu

Người Được Giới Thiệu sẽ được nhận ưu đãi tương ứng với mỗi Nhiệm Vụ đã thực hiện thành công thông qua “Mã QR đăng ký” hoặc “Đường dẫn/link đăng ký” được Người Giới Thiệu gửi từ Ứng Dụng 1SEAL.

Để làm rõ:

 1. Nhiệm Vụ 1: Phát sinh Đăng Ký Thành Công

Khách hàng truy cập Kênh Đăng Ký để tạo Tài Khoản Merchant Techcombank và mở QR Cửa Hàng thành công thông qua “Mã QR Đăng Ký” hoặc “Đường dẫn/link đăng ký” của Người Giới Thiệu gửi. Để làm rõ, thời điểm Khách Hàng mở thành công QR Cửa Hàng là thời điểm QR Cửa Hàng thông qua Kênh Triển Khai được phê duyệt trên hệ thống Techcombank và được ghi nhận trên hệ thống của OM/OMD.

 1. Nhiệm Vụ 2: Phát sinh Giao Dịch Thành Công, bao gồm:

(i)         Giao dịch thông qua “QR Cửa Hàng” đã mở thành công theo Nhiệm Vụ 1 ở trên, và  đáp ứng các tiêu chí sau: có tối thiểu 10 giao dịch ghi có vào tài khoản thanh toán liên kết với QR Cửa Hàng mở mới trong 30 ngày kể từ ngày mở QR Cửa Hàng thành công theo Nhiệm Vụ 1 và tổng giá trị ghi có tối thiểu trong thời gian này là 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng).

(ii)        Đồng thời, trong vòng 30 (ba mươi) ngày được quy định ở trên, có 01 (một) giao dịch tiền đi từ tài khoản thanh toán của Người Được Giới Thiệu phát sinh Đăng Ký Thành Công hoặc tài khoản thanh toán liên kết với QR Cửa Hàng (bao gồm nhưng không giới hạn thẻ debit, chuyển khoản, quét mã QR, thanh toán hóa đơn điện nước...).

Lưu ý: Không áp dụng đối với các giao dịch bị hoàn, hủy trong thời gian 30 ngày kể từ ngày Người Được Giới Thiệu có phát sinh giao dịch hợp lệ theo quy định tại Thể lệ này.

4.3.      Mức thưởng, ưu đãi và cơ chế trả thưởng, ưu đãi

 1. Với Người Giới Thiệu

(i)         Mức thưởng: 50,000VNĐ với mỗi Người Được Giới Thiệu hợp lệ thông qua “Mã QR đăng ký” hoặc “Đường dẫn/link đăng ký” và đáp ứng các điều kiện của chương trình.

(ii) Không giới hạn số tiền thưởng cho Sales Agent trong toàn bộ chương trình.

(iii) Cơ chế (phương thức) chi trả thưởng: được thanh toán bằng tiền cho Sales Agent vào tài khoản nhận lương thưởng của Sales Agent đã đăng ký khi tham gia chương trình..

(iv) Quy trình thông báo và trả thưởng:

(i) Dữ liệu trả thưởng của tháng (T): căn cứ trên các Đăng Ký Thành Công và Giao Dịch Thành Công phát sinh từ việc giới thiệu của Sales Agent theo quy định của Thể Lệ này đã được ghi nhận vào hệ thống của OM, phát sinh từ 0:00:00 ngày 01 tháng (T) đến 23:59:59 ngày cuối cùng của  tháng (T). Với tháng đầu tiên, các Đăng Ký Thành Công và Giao Dịch Thành Công được tính thời điểm bắt đầu chương trình tức 0:00 ngày bắt đầu chương trình đến hết 23:59:59 cùng tháng.

(ii) Thời gian Sales Agent sẽ nhận thưởng không muộn hơn ngày 15 tháng T+2  đối với dữ liệu trả thưởng của tháng (T).

(iii) Quy định trả thưởng đối với Sales Agent khi giới thiệu Người Được Giới Thiệu (Khách Hàng) tham gia chương trình nhưng Khách Hàng lần đầu mở tài khoản VinShop và phát sinh Đơn Hàng Thành Công trong thời gian diễn ra Chương trình này, Công Ty chỉ xác nhận các điều kiện nhận thưởng và trả thưởng cho Sales Agent trong vòng tối đa 105 ngày kể từ ngày Người Giới Thiệu đáp ứng điều kiện trả thưởng tại Thể lệ này.

 1. Với Người Được Giới Thiệu

(i) Mức thưởng: tương ứng với mỗi nhiệm vụ thực hiện thành công theo quy định tại Thể Lệ này

 • Nhiệm Vụ 1 thành công: Người Được Giới Thiệu nhận được 01 Voucher Mua Hàng từ VinShop trị giá 50.000 VNĐ áp dụng cho đơn hàng từ 600.000 VNĐ;
 • Nhiệm Vụ 2 thành công: Người Được Giới Thiệu sẽ nhận được 01 mã giảm giá từ VinShop trị giá 90.000 VNĐ áp dụng cho đơn hàng từ 600.000 VNĐ.

(ii) Người Được Giới Thiệu chỉ được nhận tối đa 01 ưu đãi/Nhiệm Vụ trong toàn chương trình.

(iii)  Cách thức và thời gian gửi ưu đãi: 

 

 • Voucher Mua Hàng được gửi đến Người Được Giới Thiệu trong thời hạn tối đa là 45 ngày làm việc (không bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định pháp luật) (“Ngày Làm Việc”) kể từ thời điểm Khách hàng mở Tài khoản Techcombank Merchant thành công.
 • Voucher Mua Hàng được gửi tới Người Được Giới Thiệu tại tại mục “Ưu đãi” tại “Quà của tôi” trên Ứng dụng VinShop và có thời hạn sử dụng 45 ngày kể từ ngày nhận được Voucher Mua Hàng.
 1. Các điều khoản khác
  • Quy định chung
 2. Người Giới Thiệu và Người Được Giới Thiệu đồng ý tham gia Chương trình này đồng nghĩa với việc đồng ý cho Techcombank và Công Ty/OM sử dụng tên và hình ảnh của mình cho mục đích quảng cáo thương mại.
 3. Mọi quyết định của Công Ty/OM liên quan đến các chương trình, bao gồm việc xác định Người Giới Thiệu và Người Được Giới Thiệu đáp ứng điều kiện nhận thưởng, ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra Chương trình này là cuối cùng, chính thức.
 4. Mọi thắc mắc giải đáp liên quan đến chương trình này, xin liên hệ tổng đài CSKH VinShop thông qua Hotline: 1800 646 869 / Email: [email protected] và hotline Techcombank: 1800588822 về thắc mắc liên quan tới sản phẩm của Techcombank.
 5. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến Chương trình này, Công Ty /OMD có trách nhiệm trực tiếp giải quyết với Người Giới Thiệu và Người Được Giới Thiệu, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
 6. Bằng việc tham gia Chương trình Khuyến mại này, Người Giới Thiệu và Người Được Giới Thiệu được coi là chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình được liệt kê tại Thể lệ này.
  • Với Người Giới Thiệu
 7. Chương trình này áp dụng đồng thời với các chương trình khác dành cho Sales Agent (Người Giới Thiệu) theo quyết định và công bố của OMD tại từng thời điểm.
 8. Tài khoản hợp lệ để Sale Agent được nhận thưởng là tài khoản thanh toán của Sales Agent (tài khoản nhận lương thưởng của Sale Agent) đã được đăng ký với Công Ty. Sales Agent cần thông báo cho Công Ty về những thay đổi có liên quan đến tài khoản nhận thưởng/ưu đãi bằng cách gửi thông báo hợp lệ bằng email tới bộ phận phụ trách Nhân sự cho Công Ty tối thiểu 01 ngày trước ngày diễn ra chương trình. Trường hợp không thông báo thay đổi, Công Ty được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc thực hiện việc trả thưởng do sự không thông báo này.
 9. Techcombank và Công Ty được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật trong thời gian triển khai chương trình như cháy nổ, lũ lụt, động đất... làm cho các giao dịch của Sales Agent/Khách hàng bị sai lệch, không thực hiện hoặc không truyền về hệ thống ngân hàng.
 10. Sales Agent cam đoan và bảo đảm các thông tin được cung cấp trong chương trình này để xem xét các điều kiện hưởng là chính xác, trung thực. Theo đó, Công Ty có toàn quyền từ chối trao khoản thưởng/ưu đãi hoặc thu hồi các khoản thưởng/ưu đãi đã trao cho bất kỳ Sales Agent nào mà cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ, thực hiện các hành vi gian lận trục lợi hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thể lệ Chương trình. Trong trường hợp này, đối với các khoản thưởng/quà tặng/ưu đãi của chương trình đã trao tặng Khách hàng không thể thu hồi, Sale Agent có trách nhiệm bồi thường toàn bộ giá trị thiệt hại theo thông báo từ Công Ty.
 11. Mọi yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại phát sinh từ Sales Agent liên quan đến Chương trình cần được gửi đến Công Ty trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm phát sinh Đăng Ký Thành Công và được ghi nhận trên hệ thống Công Ty. Sau thời gian này, Công Ty không tiếp nhận và xử lý khiếu nại nếu có.
 12. Bằng việc tham gia Chương trình này, Sales Agent được coi là chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình được liệt kê trên.
 13. Bằng việc Công Ty gửi thông báo về Chương trình này cho Người Giới Thiệu (Sales Agent), Công Ty đã đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng đối với Người Giới Thiệu. Bằng việc tham gia Chương trình và/hoặc nhận các khoản thưởng/ưu đãi từ Chương trình, Người Giới Thiệu được hiểu là đã đọc, hiểu và chấp nhận giao kết hợp đồng với Công Ty, và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện của Thể lệ Chương trình do Công Ty thông báo, và Người Giới Thiệu sẽ nhận được khoản thưởng/ưu đãi khi đáp ứng các điều kiện trong Thể lệ Chương trình này.
  • Với Người Được Giới Thiệu
 14. Mỗi Khách hàng, mỗi số điện thoại, mỗi thiết bị chỉ được mở 01 (một) Tài khoản Techcombank merchant bằng Kênh đăng ký trong thời gian diễn gia chương trình khuyến mại.
 15. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp hóa đơn tài chính và các chứng từ liên quan để chứng minh rằng giao dịch của Khách Hàng là hợp lệ và đáp ứng các điều kiện về Giao Dịch Thành Công theo quy định tại Thể Lệ này. Trong trường hợp Khách Hàng không chứng minh được giao dịch của khách hàng hợp lệ, Sales Agent/Khách Hàng sẽ không được hưởng ưu đãi của Chương trình.
 16. Các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại liên quan đến chương trình cần được gửi đến Công ty trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm Khách hàng được ghi nhận thành công tại Nhiệm Vụ 1. Sau thời gian trên, OMD có quyền không tiếp nhận xử lý khiếu nại.
 17. Khách hàng cam đoan và bảo đảm các thông tin được khách hàng cung cấp trong chương trình khuyến mại này để xem xét các điều kiện hưởng khuyến mại là chính xác, trung thực. Theo đó, OMD có toàn quyền từ chối trao khoản ưu đãi khuyến mại hoặc thu hồi khoản ưu đãi khuyến mại cho bất kỳ khách hàng nào mà cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thể lệ chương trình.
 18. OMD có quyền kéo dài thời gian trao quà tặng, từ chối trao quà tặng và/hoặc thu hồi quà tặng của chương trình khuyến mại đã trao/tặng cho Khách hàng mà không cần phải thông báo trước (bao gồm quà tặng đặc biệt) trong trường hợp OMD có bằng chứng để chứng minh rằng Khách hàng có dấu hiệu gian lận, giả mạo, lợi dụng các điều khoản của chương trình khuyến mại để trục lợi. Mọi hành vi vô tình hoặc cố ý khai báo thông tin sai sự thật, sử dụng phần mềm của bất kỳ bên thứ ba nào, bất kỳ trình giả lập hoặc thiết bị khác để tác động vào hệ thống của Kênh đăng ký đều bị xem là hành vi gian lận, không minh bạch.

 

 

 

 


Bài viết mới nhấtBài viết cùng chuyên mục

Feature Image Blog

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH QUAY MỖI NGÀY - QUÀ LIỀN TAY

Thể lệ


08/09/2023


banner_ads

cate_icon

Bài viết liên quan

VinShop nhận cú đúp giải thưởng danh giá ở lễ trao giải ’Top 10 doanh nghiệp ICT Việt Nam 2023′

Tin tức khác


27/09/2023

vinshop logo

Đa dạng nguồn hàng giá tốt cho chủ tiệm tạp hóa

Công ty Cổ phần One Mount Distribution
  Location
  Tầng 3, Tòa văn phòng T26, KĐT Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  1800 646 869
  [email protected]
  Info
  GCN ĐKKD số 0109153068 cấp lần đầu ngày 08/04/2020 tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
Về chúng tôi
Đăng ký bộ công thương

Copyright © 2023 by One Mount Distribution. All rights reserved.

Copyright © 2023 by One Mount Distribution. All rights reserved.

Arrow white

Quay lại đầu trang